мікросхеми

Маркування PIC мікроконтролерів PIC – це programmable integrated circuit, “програмована інтегральна схема “- так фірма Microchip підносить свої мікроконтролери.

    Інтегральна мікросхема (ІС) являє собою функціональний мініатюрний мікроелектронний блочок, в якому містяться транзистори, діоди, резистори, конденсатори та інші радіоелементи, які виконані методом молекулярної електроніки. Знаходяться в невеликому обсязі радіоелементи утворюють мікросхему певного призначення. За конструктивно-технологічним виконанню мікросхеми діляться на кілька основних груп: гібридні, напівпровідникові (монолітні) і плівкові. Гібридні мікросхеми виконуються на діелектричній підкладці з […]

Інтегральна мікросхема К174ХА2 являє собою напівпровідникову інтегральну мікросхему 3-го ступеня інтеграції. Вона містить 34 транзистора, 21 діод, і 57 резисторів. Електричні параметри ІМС К174ХА2 наведені в таблиці нижче: