НЧ

Для прийому телеграфних (CW) односмугових (SSB) сигналів радіоаматори зазвичай іспользуюгг в радіоприймальних пристроях змішувачі, що працюють спільно з генераторами, які за традицією називають телеграфними. Такі гетеродина, як правило, працюють у діапазоні проміжних частот і повинні бигь досить простими.

Нерідко буває необхідно сформувати одиночний імпульс у момент включення пристрою з деякою затримкою на час закінчення перехідних процесів або з іншої причини. Дана мікросхема і в цьому випадку вас зможе виручити. На рис. 5.61 приведені два варіанти таких формувачів. При номіналах, зазначених на схемі, формується інтервал затримки 1,1 с. Для прискорення розряду времязадающего конденсатора (при […]

Тригери Шмітта, або несиметричні тригери на біполярних транзисторах з емітерний зв’язком, можуть бути використані для створення простих широкодіапазонних генераторів імпульсів (рис. 7.1 – 7.4). Для перетворення тригера Шмітта в генератор досить з’єднати його вхід через резистор з виходом, а між входом тригера і загальною шиною або шиною живлення включити конденсатор [Рл 6/98-33].

На відміну від звичайного одновібратора, схема, наведена на рис. 5.63, володіє можливістю перезапуску по входу. Тобто якщо вхідні імпульси приходять рідше, ніж встановлений період формованого вихідного сигналу (Т), то схема поводиться як звичайний одновібратор, але відлік інтервалу починається з моменту закінчення

Для радіоаматорів – конструкторів виявиться корисною схема рис. 2.1. На мікросхемі КР1006ВІ1 реалізований генератор прямокутних імпульсів (меандр), який на виході (вив. 3 D1) видає стабільну частоту імпульсів 1 Гц. При зміні напруги живлення схеми від 6 до 15 В (вікно працездатності КР1006ВІ1) частота вихідних імпульсів буде змінюватися пропорційно напрузі харчування.

На мікросхемах серії K155ЛA3 можна збирати низькочастотні і високочастотні генератори невеликих розмірів, які можуть бути корисні при перевірці, ремонті та налагодженні різної радіоелектронної апаратури. Розглянемо принцип дії ВЧ генератора, зібраного на трьох інвертора (рис. 20.9). Конденсатор СІ забезпечує позитивний зворотний зв’язок між виходом другого і входом першого інвертора необхідну для збудження генератора. Резистор Rl забезпечує […]

Генератори низької частоти (ГНЧ) використовують для отримання незатухаючих періодичних коливань електричного струму в діапазоні частот від часток Гц до десятків кГц. Такі генератори, як правило, являють собою підсилювачі, охоплені позитивним зворотним зв’язком (рис. 11.7,11.8) через фазосдві-гающие ланцюжка. Для здійснення цього зв’язку і для збудження генератора необхідні наступні умови: сигнал з виходу підсилювача повинен надходити на […]

Виконати генератор переривчастого тонального сигналу можна за схемою на рис. 5.3. Він дозволяє управляти початком роботи схеми подачею живлячої напруги на вхід DA1 / 4. Але в тих випадках, коли для роботи пристрою необхідно використовувати два таймера, зручніше взяти мікросхему, що вже має їх в одному корпусі (див. табл. 4.2).

Малопотужні високовольтні польові транзистори серії КП501 з ізольованим затвором і індукованим каналом p-типу, призначені, головним чином, для використання в якості електронних ключів у вузлах комутації АТС і в телефонних апаратах, можуть застосовуватися і в інших радіоелектронних пристроях.

Нерідко в системах управління потрібно отримувати регульовані по тривалості імпульси, початок яких синхронізовано з переходом мережевої напруги через нуль, рис. 5.64. На мікросхемі таймера DA1 (рис. 5.64, а) зібраний чекає мультивибратор, у якого ширина вихідних імпульсів визначається номіналами елементів ланцюга R2-R4-C1. Для синхронізації формованих імпульсів на вхід 2 надходить пульсуюче мережеве напруга (після двухполупериодного випрямляча). […]