Обробка сигналів

Мікросхема AD830 фірми Analog Devices (мал. 20.14) виконує функцію диференціального підсилювача відеосигналу. B відміну від традиційних схем операційних підсилювачів вихідний сигнал мікросхеми AD830 відповідає нульовому рівнях в тому випадку, коли сума сигналів на його входах дорівнює нулю.

Рис. 32.13 Примітка. Конденсатори підлаштування (номер 272-1336 no переліку фірми Radio Shack, 50 – 420пФ) або змінний конденсатор (номер 24TR218 за переліком фірми DC Electronics, 266 пФ).

Analog Devices Рис. 7.1 Примітка. Лінійки резисторів RZ1, RZ2 = 2000 Ом розміщені в корпусі з од-норядіим розташуванням висновків (8-PKG).

B схемою (рис 16.9) застосовується операційний підсилювач LT1366, який управляє роботою двоканального аналого-цифрового перетворювача LTC1288 з малим споживанням струму АЦП LTC1288 забезпечує формування опорних рівнів напруги і характеризується широким діапазоном вхідного сигналу (аж до напруги живлення) Наявність внутрішньої схеми стробування дозволяє обійтися без зовнішньої схеми стробування і запам'ятовування, проте, оскільки тривалість тимчасового інтервалу установки АЦП […]

 

B ряді випадків на навантаження зручно подавати сигнали струму, а не напруги. Застосування диференціальних входів дозволяє вирішити цю задачу для чотирьох основних режимів.

Для схеми активного фільтра низьких частот, що на рис. 32.12, виконуються наступні співвідношення:

Прецизійний диференційний підсилювач, схема якого наведена на рис. 27.2, має коефіцієнт підсилення на рівні 60 дБ і смугу частот близько 8 МГц. Maxim Рі ?. 27.2

McGraw-HiII Рис. 32.3 Для схеми, наведеної на рис. 32.3, справедливі наступні співвідношення:

National Semiconductor РМС. 32.28 Для схеми (мал. 32.28) при вказаних номіналах елементів справедливі наступні співвідношення: F o = 1 кГц, Q = 5, коефіцієнт підсилення 1.