Обробка сигналів

Electronics Now Рис. 28.1 Пристрій керування декодуванням мультиплексованих двійково-десятнч-них даних (рис. 28.1) забезпечує гарне узгодження з будь-якими стандартними пристроями, що служать для формування двійково-десяткового сигналу, і виводить на дисплей інформацію в десятковому вигляді.

McCraw-HiIi B схемою підсилювача (мал. 27.1) опору резисторів Rl і R2 в більшості випадків задаються рівними, опору резисторів R3 і R4 є рівними. Ці співвідношення реалізуються далеко не завжди, проте їх застосування дозволяє помітно спростити розробку схем підсилювачів. Таким чином, для диференціального підсилювача має виконуватися наступне співвідношення –

McGraw-HiII Рис. 32.1 B схемою фільтр верхніх частот Салле-Кі (рис. 32.1) резистори R3 і R4 відповідають за вибір коефіцієнта перетворення, а для частоти зрізу виконується співвідношення:

Electronic Design Рис. 32.10 Ha рис. 32.10 представлена схема аналогового фільтра, програмованого цифровим кодом. Фільтр побудований на мікросхемі UAF42, яка дозволила організувати блок двополюсників, що характеризується низькою чутливість до змін параметрів зовнішніх компонентів. Завдяки цьому вдалося виключити помилки, пов'язані з накладенням спектрів та необхідністю подачі сінхроімпульсов, тобто усунути недоліки, властиві традиційним фільтрам з комутованими конденсаторами. […]

АЦП ADC0804, схема якого показана на рис. 7.2, забезпечує перетворення аналогових сигналів у цифрові. Формовані цифрові сигнали вводяться в 8-розрядний зсувний регістр 74165 і перетворюються в дані послідовного типу. Мікросхема U3 виробляє синхронізуючі імпульси для передачі даних. Компоненти мікросхеми U4A і U4B використовуються для генерації стартового і степових бітів, які розташовуються відповідно на початку і […]

Analog Devices Рис. 16.3 Схема (рис 16 березня) характеризується одиничним коефіцієнтом підсилення в смузі частот до 70 МГц Мікросхема Ul представлена операційним підсилювачем AD817 фірми Analog Devices

McGraw-HiII Рис. 32.11 Примітка. Ліва котушка індуктивності містить 25 витків дроту № 30 з емалевим, покриттям, намотаних на осердя T-50-2, а права – 35 витків.

McGraw-HiII Рис. 32.22 B схемою фільтра низьких частот Салле-Кі (мал. 32.22) резистори R3 і R4 визначають коефіцієнт перетворення, а частота зрізу розраховується з наступних співвідношень:

Ha схемою (рис. 32.9) представлений фільтр високих частот Салле-Кі. Номінали елементів вказано для частоти зрізу 100 Гц. Для забезпечення гарної температурної стабільності рекомендується використовувати металізовані полікарбонатні конденсатори.

Analog Devices Рис, 16,1 Буферне пристрій (рис 16 січня) може успішно застосовуватися з 12-розрядними АЦП, які характеризуються часом перетворення 5 мкс і більш Широка смуга частот операційного підсилювача AD845 забезпечує невелику величину вихідного імпедансу на високих частотах при використанні цього підсилювача в режимі повторювача сигналів напруги