Пробники і тестери

Електронний пробник на світлодіодах для визначення величини напруги і полярності струму. Пробник, принципова схема якого наведена на рис. 11, дозволяє визначати наявність напруги між двома точками випробуваного пристрою, його полярність і приблизну величину. Принцип його роботи заснований на світінні світлодіодів при протіканні через них струму певної величини.

Іноді доводиться відшукувати несправності силової електричної проводки, не відключаючи напруга. Після декількох експериментів народився прилад, схема якого представлена ​​на рис. 5.8 і 5.9. Відповідно це вузол генератора низької частоти з можливістю вибору частоти, що складається з мікросхеми D1, транзисторного ключа на транзисторі VT1, силового блоку, що включає сімістор VS1, і потужних резисторів. Друга схема – […]

У електровимірювальних приладах безпосередньої оцінки найчастіше використовуються рухливі покажчики, переміщення яких безпосередньо пов’язане зі значенням вимірюваної величини. Це прилади електромагнітної, електродинамічної, електростатичної, магнітоелектричної, теплової і т.п. систем. Весь діапазон вимірюваних значень зазвичай укладається в 30 – 100 поділок шкали вимірювального механізму. Роздільна здатність електровимірювального приладу, а також точність вимірювання залежить від його габаритів. Непереборним недоліком […]

На рис. 87 наведена принципова схема простого випробувача транзисторів. Він являє собою несиметричний мультивібратор, зібраний на двох транзисторах різної провідності (п-р-п Т1 і р-п-р Т2), причому один з них свідомо справний, а інший – що перевірявся. Робота мультивібратора перевіряється за допомогою мікротелефону, що підключається до гнізда ТЛФ. Харчується випробувач від одного елемента напругою 1,5 В.

При конструюванні і виготовленні радіоапаратури доводиться враховувати вплив магнітних полів силових трансформаторів і електродвигунів на окремі деталі і вузли, а часто приймати заходи для ослаблення дії цих полів. Прилад, схема якого показана на рис. 64, а, допомагає так розмістити в конструкції силові трансформатори, електродвигуни та інші елементи, щоб шкідливий вплив їх полів розсіювання було мінімальним.

Пробник, схема якого наведена на рис. 14.1, дозволяє відповісти на питання: справний або не справний транзистор. Про справність транзистора свідчить світіння лампочки ELI. Користуються пробником наступним чином: знаючи, що транзистор VT1 свідомо справний, підключивши перевірявся транзистор до пробника і обертаючи вісь резистора R2, домагаються максимального світіння лампочки ELI. Якщо при перевірці декількох транзисторів виявилося, що […]

Тиристори можна перевірити за допомогою омметра, заміряючи опір анод-катод напівпровідникового приладу так, щоб негативний висновок омметра був підключений до анода, а позитивний до катоду. Омметр повинен показати опір від 100 кОм до нескінченності в залежності від типу перевіряється тиристора. Наступним кроком є ​​з’єднання керуючого електрода з анодом. Нормальні свідчення омметра в цьому випадку – 15 […]

При виготовленні в радіоаматорських умовах контурних котушок, високо-і низькочастотних трансформаторів і дроселів, в обмотках можуть з’явитися короткозамкнені витки, які різко зменшують їх добротність і негативно позначаються на роботі всього пристрою. Для контролю виробленої намотування котушки індуктивності служить прилад, схема якого наведена на рис. 14.5. Прилад являє собою генератор звукової частоти, який працює в режимі безперервного […]

Для перевірки деталей, правильності монтажу, справності електричних ланцюгів зазвичай використовують стрілочні вимірювальні прилади – омметри. У тих випадках, коли точність вимірів не має особливого значення, зручно користуватися пробником зі світловою та звуковою сигналізацією.

    Для того щоб бути впевненими в придатності операційного підсилювача для радіоелектронного пристрою і не мучитися з налагодженням, його слід перевірити хоча б за допомогою пробника, схема якого представлена ​​на рис. 19.14. За допомогою пробника можна перевірити практично всі найбільш часто використовувані в практиці радіоаматора ОУ, крім тих, вихідний опір яких порівнянно або більше опору […]