антени

Для прийому телевізійних передач на великих відстанях від телевізійних центрів і ретрансляторів в зоні слабкого і нестійкого сигналу використовуються гостронаправлені синфазні антени, що представляють собою

Розміри поперечного перерізу найбільш уживаних труб і куточків з алюмінієвих сплавів АД31, Д16, АМг2, АМгб наведені відповідно В табл 19 і 20 При виготовленні телевізійних антен часто виникає необхідність припайки мідної жили радіочастотного кабелю до вібратора, виготовленому з алюмінієвого сплаву Найбільш простим способом є застосування пелюсток, виготовлених з алюмінієвих листів, покритих з одного боку міддю […]

Якість телевізійного прийому в сучасному місті, особливо при різноповерховою забудові, можна порівняти з якістю прийому в місцевості з дуже складним рельєфом Найбільш характерними явищами, визначальними якість прийому в місті, є виникнення областей тіні і повторних сигналів

При вимірі КСВ антену слід розташовувати на відстані не менше 4 .. 5 м від землі і місцевих предметів Довжина кабелю, що зєднує антену з вимірювальним приладом, не повинна перевищувати 6 .. 7 м Коефіцієнт стоячої хвилі кімнатних антен, значення, якого становить, як правило

Радіохвилі, випроменені передавальною антеною, можуть досягати точки прийому двома шляхами: або поширюючись над земною поверхнею в приземному шарі атмосфери, або послідовно відбиваючись від землі та іоносфери-шару вільних електронів, що оточують землю на висотах від 80 км (нижня межа іоносфери) до 400 км (верхня межа іоносфери) У першому випадку радіохвилі називаються поверхневими, під другий – просторовими […]

Виготовлення антен Гнучка труб Найпростіше згинати труби з пластичних алюмінієвих сплавів АМг2, АМгб, АД-31 Товщина стінки труби повинна бути не менше 1 .. 1,5 мм, радіус вигину повинен перевищувати 6 .. 7 радіусів труби Перед гнучкою один кінець труби необхідно закрити деревяною пробкою і набити трубу сухим добре просіяним річковим піском У процесі набивання трубу […]

Для вимірювання характеристики спрямованості необхідно провести взаємне орієнтування випробуваної та допоміжної передавальної антен таким же чином, як і при вимірюванні коефіцієнта посилення Далі випробувану антену потрібно повернути на 20 .. 30 ° вліво і вправо від вихідного положення, уточнити напрям максимуму головного пелюстка характеристики спрямованості і записати рівень сигналу, відповідний цього направ-лению Потім, повертаючи антену […]

Відомі випадки короткочасного прийому телевізійних передач на відстанях, в десятки разів перевищують дальність видимого горизонту Причини таких явищ – особливі (аномальні) стану атмосфери та іоносфери, істотно відрізняються від нормальних За певних поєднаннях параметрів атмосфери та іоносфери в окремі проміжки можуть виникати умови, що сприяють наддалекого прийому телевізійних передач Наведемо кілька прикладів

Допустимі і недопустимі контакти між металами Основні деталі антен-> опори, несучі стріли, підкоси, вібратори Елементи кріплень виготовляються з металів При виборі металів * необхідно памятати, що деякі з них ири безпосередньому контакті утворюють неприпустиму електрохімічну пару, що приводить до поступового руйнування деталей в місці контакту Це явище позначається особливо сильно при підвищеній вологості і в […]

Для передачі телевізійних сигналів можуть використовуватися радіохвилі горизонтальної або вертикальної поляризації, що відрізняються розташуванням у просторі лінії дії електричних і магнітних сил, умовно що позначаються взаємно перпендикулярними векторами (направленими відрізками) напруженості електричного Е і магнітного Н полів, що знаходяться в площині, перпендикулярній до напрямку поширення хвилі Якщо вектор Е розташований горизонтально (паралельно землі), а вектор […]