Дистанційне керування телефонним апаратом за допомогою звуку Для того щоб автоматизувати включення ТА, на базі радіотелефону при-умано нескладне, але високоефективне пристрій підсилювача слабких сигналів. Після такої доопрацювання ТА буде включатися автоматично після