Силова електроніка

Вивчення цього розділу не забере у читача багато часу, оскільки автор вирішив не загострювати значну увагу на загальних теоретичних питаннях законах побудови силової перетворювальної техніки Чому Все дуже просто: теорії цих питань присвячено досить багато книг і сайтів в мережі Інтернет Тому, щоб не повторювати добре відомі теоретичні викладки і формули, адресуємо читача, наприклад, до […]

А тепер ми перейдемо до такого немаловажному питання, як внутрішньокорпусні вентиляція і позначимо деякі основні співвідношення, використовувані при побудові моделі і розрахунку теплообміну всередині корпусу статичних перетворювачів Як ми вже сказали раніше, природна вентиляція корпусу забезпечується такою властивістю повітряного середовища, як різна її щільність (а, відповідно, і питома вага) при різних температурах Так, при 20 […]

Трохи вище ми говорили про те, що вітчизняні драйвери, призначені для роботи у складі спеціальної техніки, просто-напросто відсутні, що ставить її розробників у вельми невигідне становище в порівнянні з розробниками техніки загальнопромислового застосування І, тим не менш, роботи в даному напрямку фахівцями ЗАТ «Електрум АВ» ведуться: практично закінчена розробка інтегрального многокристального швидкодіючого модуля з гальванічною […]

Наведені до одиниці величини значно спрощують порівняння різних елементів в силовій апаратурі і допомагають виконати ряд обчислень Приведення до одиниці – це спосіб нормалізації характеристик елементів, при якому вони (характеристики) представляються незалежно від конкретного значення напруги в тій чи іншій точці системи Використання відносних величин значно спрощує трудомісткі розрахунки

У найперших грубих схемах керування двигунами змінного струму використовувався тиристорний перетворювач змінного струму в постійний, великий дросель і набір з шести тиристорів в якості інвертора (Перетворювача постійного струму в змінний) Ця схема, извес-

За допомогою тиристорів можна не тільки коммутировать обмотки автотрансформаторів для отримання того чи іншого напруги, а й модулювати одержуване напруга для забезпечення постійного управління Це приносить користь як засіб підвищення коефіцієнта потужності в порівнянні з найпростішими тиристорними регуляторами, а також дозволяє знизити вимоги до трансформаторів, призначеним для роботи з навантаженнями, вимагають постійної потужності в широкому […]

Увага Змінний струм небезпечний Він придатний тільки для електричного стільця Спільного між змінним і постійним струмами лише те, що вони беруть початок з однакових куп вугілля Так Томас Едісон (Thomas Edison) намагався боротися з швидким зростанням використання змінного струму, який конкурував з його системами постійного струму Едісон керував будівництвом першої електрогенераторної установки постійного струму на […]

До цих пір ми говорили про застосування для управління обертанням електродвигунів досить складних за своїм устроєм статичних перетворювачів, які забезпечують повний набір функцій: плавний старт за заздалегідь визначеним законом, плавне гальмування, зміна частоти обертання після виходу на номінальний режим роботи і т д Було сказано багато слів на користь частотних перетворювачів, наведені їх приклади і […]

Безліч ланцюгів в силовій електроніці можна змоделювати і вивчити за допомогою нескладних компютерних програм Більшість інженерів воліють використовувати покупні програми моделювання ланцюгів, однак особлива заслуга полягає в тому, щоб самостійно написати простеньку програмку для вивчення, наприклад, перехідних процесів в електричному ланцюзі Приклад, наведений нижче, написаний на мові BASIC, але він легко може бути переведений на […]

Ізоляція, використовувана між витками і між обмотками в трансформаторах, вибирається так, щоб відповідати умовам експлуатації трансформатора Термін служби ізоляції повязаний з її робочою температурою, та з метою стандартизації були встановлені декілька класів ізоляції (Табл 72) Для ізоляційних систем зазвичай розглядаються два значення температур Це середнє збільшення температури, яке розвивається в трансформаторі з урахуванням збільшення опору […]