Словник по радіоелектроніці

    Транзистори – Напівпровідникові прилади, призначені для підсилення, генерування і перетворення електричних коливань. Найбільш поширені так звані біполярні транзистори. Їх основа – платівка монокристалічного напівпровідника (найчастіше кремнію або германію), в якій за допомогою особливих технологічних прийомів створені, як мінімум, три області з різною електропровідністю: емітер, база і колектор. Електропровідність емітера і колектора завжди однакова (р […]

  До числа елементів, без яких неможливо побудувати радіоприймач, телевізор, магнітофон та багато інших радіоприлади, відносяться котушки і дроселі. Їх найважливішою характеристикою є індуктивність. У колах змінного струму котушки і дроселі поводяться як резистори, опір яких зростає із збільшенням частоти.

   Антени (Від лат. Слова antenna – щогла, рея) У передавачах служать для перетворення радіочастотних електричних коливань в енергію електромагнітного поля (радіохвиль), в приймачах – для перетворення енергії радіохвиль в струми радіочастоти. Будь-яку антену можна використовувати як для передачі, так і для прийому, причому її характеристики (діапазон частот, спрямовані властивості тощо) зберігаються. Цим значною мірою пояснюється […]

    Конденсатори (Від лат. Condenso – ущільнюю, згущую) – це радіоелементи з зосередженої електричної ємністю, утвореною двома або більшою кількістю електродів (обкладок), розділених діелектриком (спеціальною тонкою папером, слюдою, керамікою і т. д.). Ємність конденсатора залежить від розмірів (площі) обкладок, відстані між ними і властивостей діелектрика.

    Акустичними (Вірніше – електроакустичними) називають прилади, Що перетворюють енергію електричних коливань в енергію звукових або механічних коливань, і навпаки. Умовні графічні позначення цих приладів побудовані на основі загальних символів, встановлених стандартом для кожного їх виду.

   Резистор (Англ. resistor від лат. Resisto – опираюся)-один з найпоширеніших радіоелементів. Навіть у простому транзисторному приймальнику число резисторів досягає декількох десятків, а в сучасному теле-іізоре їх не менше двох-трьох сотень. Резистори використовують як навантажувальних і струмообмежувальні елементів, дільників напруги, додаткових опорів і шунтів у вимірювальних ланцюгах і т. д.

     Трансформатор – Це пристрій, що перетворює змінні напруги і струми. Найпростіший трансформатор містить дві індуктивно пов'язані (тобто розташовані досить близько одна до іншої) котушки (обмотки). Цю конструктивну особливість, як і у випадку з варіометра, показують, розташовуючи символи обмоток поруч, паралельно один іншому (рис. 69). У радіочастотної техніки обмотки трансформаторів нерідко є елементами коливальних контурів […]

     Напівпровідникові прилади застосовувалися в радіотехніці ще до винаходу електронних ламп. Винахідник радіо А. С. Попов використовував для виявлення електромагнітних хвиль спочатку когерер (скляну трубку з металлічеокімі тирсою), а потім контакт сталевої голки з вугільним електродом. Це був перший напівпровідниковий діод – детектор. Пізніше були створені детектори з використанням природних і штучних кристалічних напівпровідників (Галена, […]

  Поряд з вимикачами і перемикачами, що приводяться в дію зусиллям руки, в радіоелектронній техніці широко застосовують електромагнітні реле (Від французького слова relais) – пристрої, автоматично. Комутуючі електричні кола по сигналу ззовні. Як говорить сама назва, електромагнітне реле складається з електромагніту і дной або декількох контактних груп, керованих пов'язаним з якорем електромагніта приводним механізмом. Після […]

Акумулятор – Вторинний ХІТ, що складається з одного гальванічного елемента. Акумуляторна батарея – Вторинний ХІТ, що складається з двох і більше акумуляторів, з'єднаних між собою електрично для спільного виробництва електричної енергії.