Теорія

Рис. 8-10. Духполуперіодний випрямляч. а – Схема; б – принцип роботи. юра. На рис. 8-10, б представлені діаграми напруги і струмів в анодних ланцюгах і опорі R. Аноди кенотрона живляться від двох різних половин підвищує обмотки трансформатора; коли напруга позитивно для першого анода, воно негативно для другого, і навпаки. Імпульси струму прямують через діод протягом […]

Тріоди знаходять собі застосування в каскадах посилення низької частоти приймачів, в підсилювачах надвисоких частот, які виконуються за спеціальними схемами, у багатьох імпульсних пристроях і іноді в потужних каскадах передавачів. Однак тріод не є основним типом лампи для радіоапаратури через властивих йому недоліків.

Вивчення електровакуумних і напівпровідникових приладів складає істотну частину сучасної науки, яка називається електронікою. Ця наука вивчає властивості і закони руху електронів, а також закони перетворення різних видів енергії при посередництві електронів. На основі законів руху електронів створені прилади, які використовуються найширшим чином у різних областях науки, техніки та в побуті, в різноманітних пристроях, апаратах і […]