транзистори

Для хорошої роботи пристрою, зібраного на транзисторах, необхідно щоб на їх електроди було подано певної величини і полярності постійна напруга. Зразкові значення напруг подаються на колектор, базу та емітер для транзисторів прямий провідності (р-п-р) наведено на рис. 8.1, а зворотної (п-р-п) провідності – на рис. 8.2.

Транзистори КТ819, 2Т819 і КТ818, 2Т818 широко застосовуються в радіоапаратурі в якості ключових елементів або вихідних транзисторів в звуковідтворювальних пристроях. Транзистори досить дешеві і мають порівняно непогані параметри що сприяло їх широкому розповсюдженню в країнах СНД.

   Кремнієвий складовою транзистор КТ825 (pnp) Кремнієві Меза-планарні pnp складові транзистори типів 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В в метало-скляному корпусі КТ-9 ГОСТ 18472-88 призначені для роботи в лінійних і ключових схемах.

Метки:

У сучасному розумінні транзистор – це напівпровідниковий прилад з двома або більше р-п переходами і трьома або більше виводами, призначений для посилення, генерування та перетворення електричних коливань. Найбільш широке застосування в радіоаматорських конструкціях знаходять біполярні і польові транзистори. У польових транзисторів керування вихідним струмом проводиться за допомогою електричного поля, звідси і назва, польові. Ці транзистори […]

Транзистор, як напівпровідниковий прилад, що має три електроди (емітер, базу, колектор), можна включити трьома основними способами (рис. 3.1 – 3.6). Як відомо, вхідний сигнал надходить на підсилювач по двох проводах; вихідний сигнал відводиться також по двох проводах. Отже, для трьох-електродного підсилювального приладу при подачі вхідного і зніманні вихідного сигналу по двом проводам один з електродів […]

                 

Складовою транзистор КТ827 аналог, графіки вхідних і вихідних характеристик. Детальні параметри КТ827А, КТ827Б, КТ827В