Транзисторні УНЧ

Г. Левінзон, А. ЛОГІНОВ (СРСР) Підсилювач призначений для високоякісного відтворення стереофонічних програм від різних джерел сигналу. Основна особливість конструкції – наявність двуполосного вихідного підсилювача в кожному з каналів. Це дозволяє значно зменшити інтермодуляційні спотворення, розширити динамічний діапазон підсилювального тракту, усунути недоліки, обумовлені застосуванням розділових фільтрів акустичних перетворювачів.

Ю. Солнцев (СРСР) Розробкою високоякісних систем звуковідтворення займаються багато радіоаматори. Одним з найбільш важливих вузлів звуковідтворювального комплексу є підсилювач потужності [1]. Створити таке пристрій високого класу нелегко, тим більше, що досі не вироблені єдині конкретні критерії якості підсилювача.

Пропонований УМЗЧ (рис. 1) побудований на базі операційного підсилювача КР544УД2А. Операційний підсилювач DA1 живиться через транзистори VT1 ​​і ѴТ2, які знижують напруги живлення до значень, що задаються дільниками R3, R4 і R5, R6. Напруги зсуву транзисторів ѴТЗ, ѴТ4 визначаються падінням напруги на резисторах R8, R9. У разі необхідності DA1 може бути отбалансирован за допомогою дільника […]

До уваги радіоаматорів пропонується инвертирующий УМЗЧ. Вхідний диференціальний каскад виконаний на польових транзисторах за симетричною схемою. Переваги польових транзисторів в діфкаскада загальновідомі: висока лінійність, висока перевантажувальна здатність, малі шуми. Застосування польових транзисторів дозволило істотно спростити схему – відпала необхідність в генераторах струму. DA1 504НТЗ (4) Б можна замінити підібраною парою КПЮЗЛ / Г / М […]

При розробці підсилювачів ЗЧ з максимальною вихідною потужністю більше 100 Вт першочергового значення набуває необхідність отримання можливо більшого ККД підсилювача при досить малих нелінійних спотвореннях. Питанні допустимому відсотку нелінійних спотворень підсилювача 34 не раз обговорювалося на сторінках журналу “Радіо” [1, 2], отримання ж високого ККД підсилювача найчастіше не приділялося належної уваги.

На рис. 1 наведена узагальнена структурна схема підсилювача потужності звукової частоти (УМЗЧ). Дана схема побудована на базі добре відомого підсилювача [1]. Автор запропонував дуже хороший УМЗЧ, але, на мій погляд, принципова схема цього підсилювача кілька громіздка і її можна дещо спростити. Завдання кожного розробника полягає в правильному поєднанні отримання необхідних характеристик якості роботи пристрою та […]

Два останніх десятиліття ознаменувалися повсюдним масовим витісненням аналогових методів обробки сигналів цифровими (цифрова звукозапис, радіомовлення, телебачення і т.д.). Тим Проте, в побутової радіоелектронної апаратурі, як і раніше продовжують використовуватися (в тому числі і на Заході) в основному аналогові методи посилення звукових сигналів. Вихідні транзистори в підсилювачах потужності (УМЗЧ) працюють в класах А, АВ або, в […]

Підсилювач потужності звукової частоти (УМЗЧ) є найважливішим вузлом звуковідтворювальної апаратури, тому його параметри в значній мірі визначають якість звучання і надійність. В даний час вітчизняна промисловість освоїла випуск потужних польових транзисторів з вертикальною структурою, мають триодного вольт-амперні характеристики. За кордоном такі транзистори називають транзисторами зі статичною індукцією (СІ! приладами).

Номінальна вихідна потужність підсилювача складає 20 Вт при опорі навантаження 4 Ом і 10 Вт з навантаженням опором 8 Ом. Для отримання такої потужності на вхід підсилювача потрібно подати сигнал амплітудою 1,2 В. Діапазон відтворюваних частот дорівнює 20 … 30000 Гц при нерівномірності характеристики не більше + -1,5 дБ і коефіцієнті нелінійних спотворень до 0,7%. […]

Підсилювачі низької частоти великої потужності не можна віднести до звичайних конструкціям, оскільки вони за своєю суттю завжди достатньо складні у виготовленні. Найменша помилка в процесі зборки призводить до того, що все доводиться починати спочатку, і це стає дуже дорогим задоволенням.