Універсальні прилади

Для перевірки і налаштування транзисторних приймачів, портативних магнітофонів, ЕОМ та інших пристроїв потрібно вимірювати напруги від сотих часток вольта. Для таких вимірів необхідний ламповий або транзисторний вольтомметр постійного струму. На рис. 85 приведено принципова схема транзисторного вольтомметра з вхідним опором 50 кОм / В. Межі виміру напруг: 0,2; 1; 2; 10; 20; 100 і 200 […]

Універсальний випробувальний прилад, принципова схема якого зображена на рис. 84, може працювати як вольтметр, омметр, генератор сигналів, випробувач транзисторів, діодів, електролітичних конденсаторів, кварцових резонаторів. Вольтметр. Для вимірювання напруги постійного струму замикають затискачі Д і М. Опір резистора R визначає верхня межа вимірювання (наприклад, 10 В для перевірки напруги сухих елементів, батарей і малогабаритних акумуляторів). Вимірюється […]

Приставка, схема якої показана на рис. 76, перетворює будь-який телевізор в осцилограф з великим екраном. На ньому можна спостерігати НЧ коливання, а за допомогою генератора що хитається частоти (ГКЧ) візуально налаштовувати підсилювачі ПЧ радіоприймачів.

Універсальні вимірювальні прилади – ампервольтом-метри (авометра) – дозволяють вимірювати при відносно простою схемою всі необхідні в практиці радіоаматора електричні величини: напруга, струм, опір. На рис. 31.1, 31.2 та 31.5 показані типові схеми авометра без використання активних елементів (транзисторів) [Рл 3/97-10]. На рис. 31.1 і 31.2 номінали елементів, входять у схему, не вказані. Позначені лише значення […]

Вимірювальний міст, схема якого зображена на рис. 89, дозволяє вимірювати опору резисторів в межах від 10 Ом до 10 МОм і ємностей конденсаторів від 10 пФ до 10 мкФ. Генератор змінного напруги зібраний на одному транзисторі типу МП39 – МП42 або якому-небудь іншому низькочастотному транзисторі. У ланцюзі колектора транзистора включена первинна обмотка трансформатора Трі, вторинна […]

Цифровий мультиметр (тестер), принципова схема якого зображена на рис. 86, конструктивно виконаний на інтегральній схемі К572ПВ2А (Б, В) (ВІС). Основні технічні параметри тестера Діапазон вимірюваних величин: Постійна напруга 1-19,99 У 0,01-19,99 В

  О. Г. Рашит, м.Київ У практиці радіоаматора при ремонті різної радіоапаратури часто необхідно перевіряти схеми, не випаюючи їх з апаратури. При наявності звичайних тестерів і приладів для перевірки транзисторів зробити це неможливо – не дозволяють навісні елементи схеми пристрою. За допомогою цього приладу можна перевіряти справність напівпровідникового приладу, не випаюючи його зі схеми. Другий […]

  В.Н. Різко, м.Вітебськ, Білорусь Пробники у радіоаматорів завжди викликають жвавий інтерес. Розширити можливості пробника [1] і розмі стить його у відповідному і зручному корпусі мені підказала творча фантазія. Тепер цей пробник можна використовувати при перевірці працездатності низько-і високочастотних каскадів електрорадіоапаратури.

  В.Г. Нікітенко, О.В. Нікітенко, м. Київ Тестер (див. рис.) Дозволяє вимірювати постійна напруга і струм, змінну напругу, продзвонювати електричні ланцюги, перевіряти діоди, транзистори і електролітичні конденсатори, а також вимірювати електричні опори. Вхідний опір вольтметра постійного струму 20 кОм / В. Для вимірювання постійних і змінних напруг в приладі передбачені чотири межі: 0-5, 0-25, 0-125, […]