вольтметри

На рис 441 зображена схема для отримання на виході униполярного напруги (як постійного, так і змінного) при надходженні на вхід сигналів частотою до 2,5 МГц На рис 442 показані осцилограми сигналів в ланцюгах пристрою На осцилограмі А – вхідна гармонійне коливання, В і С характеризують вид сигналів в перемикаються вузлах моста, D зображує вихідний сигнал […]

Транзисторний індикатор напруги, схема якого наведена на рис. 96, дає можливість визначити наявність постійного або змінного струму між двома точками випробуваного електротехнічного пристрої в межах 3-30 В (кнопка Кні натиснута) і 30-380 В (кнопка Кн1 не замкнута). Індикаторами служать два світлодіоди Д1, Д2 (АЛ 1025, В). При постійному струмі світиться один з них, а при […]

Для вимірювання високої напруги в телевізорах, відеомагнітофонах, іонізатори повітря, электрорентгенографических апаратах типу Ерга-МП та інших пристроях можна скористатися кіловольтметра, схема якого наведена на рис. 74, а. Він складається з мікроамперметра Р1 і додаткових резисторів R1-R3. Верхні межі вимірювання кіловольтметра 25, 10 і 5 кВ.

Для індикації наявності напруги мережі в радіоаматорських конструкціях зазвичай використовують неонові лампочки, які погано «вписуються» в сучасне оформлення передніх панелей побутової, вимірювальної та іншої радіоелектронної апаратури. Хороший сучасний індикатор мережевої напруги можна виготовити на світлодіоді. Індикатор напруги на світлодіоді дуже простий і складається з широко поширених деталей. Схема одного з варіантів такого індикатора приведена на […]

Малишев С. Ю. м. Маріуполь На рис. 2.7 наведена схема індикатора розряду малогабаритних елементів живлення типу 7Д-0.115, крони або інших аналогічних з напругою 9 В. Пристрій виготовлено у вигляді пробника-приставки і споживає при роботі струм 10 мА. Справа в тому, що при дуже малому струмі споживання швидко визначити ємність батареї досить важко. Часто навіть розрядження […]

Реальний термін експлуатації акумуляторних батарей, як відомо, залежить від того, до якого значення напруги вона розряджається. Схема сигналізатора, що сповіщає про падіння напруги нижче критичного значення на акумуляторній батареї типу 7Д-0, 125, наведено на рис. 20.12. Пристрій зібрано на двох логічних мікросхемах DD1, DD2 і одному кремнієвому транзисторі VT1 типу КТ315. Сигналізатор спрацьовує при зменшенні […]

Мікропотужні цифрова мікросхема К564ГГ1 включає в себе генератор, керований напругою (ГУН), два фазових компаратора, підсилювач-формувач (УФ), вихідний істоковий повторювач (ІП) і джерело опорної напруги – стабілітрон на напругу 5,2 В. Ця мікросхема багатофункціональна, застосовується в основному в схемах фазового автопідстроювання частоти (ФАП) прийомних вузлів радіоапаратури. Вхідний опір ГУН дуже велике – до 1012 Ом, тому […]

Невелика приставка, підключена до авометра з межею вимірювання за шкалою приладу напругою 1 В, викликає повне відхилення стрілки при струмі споживання від вимірювального ланцюга 1 мкА і дозволяє підвищити вхідний опір до 1 МОм / В. Принципова електрична схема приставки зображена на рис. 97. Приставка являє собою двохкаскадний підсилювач, зібраний на транзисторах Т1 – Т4 […]

Для індикації наявності напруги в електронних конструкціях зазвичай використовують неонові лампочки, які погано «вписуються» в сучасне оформлення передніх панелей побутової, вимірювальної та іншої радіоелектронної апаратури. Хороший сучасний індикатор напруги можна виготовити на світлодіоді. Схема одного з варіантів такого індикатора наведена на рис. 7.13.

  А.Л. Кульський, м. Київ В даний час аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) становлять значну частку в світовому виробництві інтегральних електронних схем. Це пов'язано з такими їх особливостями, як зручність застосування, відносна простота і дешевизна, а також украй незначні габарити. АЦП з успіхом застосовують у вимірювальних комплексах для узгодження аналогових джерел вимірювальних сигналів і наступних систем цифрової […]