На рис 929 представлена ​​функціональна схема перемножував ЦАП Так як чотириквадрантний ЦАП дозволяють цифровому слову впливати на аналоговий вхід (і навпаки), вихідний сигнал може відображати складну функцію перемножував КМОП ЦАП дозволяють подавати змінні біполярні аналогові сигнали на опорний вхід (Див «National Semiconductor», Application Note 269, 1994, p 659)