Але спочатку подивимося, що можна прочитати в довідці до мікроконтролера PIC16F887 Конвертер генерує 10и-бітовий результат методом послідовного наближення і запамятовує його в регістрах АЦП (ADRESL і ADRESH)

Оптопара, світлодіод і фототранзистор, лежать в основі датчика Ось схема, що показує, як залежить напруга на фототранзисторі від освітленості