Аркуша Ю В, Прохоров Е Д, Стороженко І П Харківський національний університет імені В Н Каразіна пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: (057) 705-12-62 Анотація – Представлені результати дослідження енергетичних і частотних характеристик діодів Ганна на ос-нове трьох різних варізонних зєднань ΑΙχ (ζ) Gai * (Z) As, lnx (z) Gai-x (z) As і […]

Для ряду практичних застосувань (створення тунельних діодів, світлодіодів та інших напівпровідникових приладів) необхідно отримувати сильно леговані напівпровідники Тому є важливим знання граничної розчинності CSmaxдомішок в матеріалі (у твердій фазі) Під цим терміном мається на увазі концентрація домішки в насиченому твердому розчині, утвореному основною речовиною і даної домішкою Якщо концентрація домішки в напівпровіднику менше CSmax, То […]

Самі гарні зв’язки (QSO) з мінімумом перешкод мені вдавалося проводити саме із заміського будинку, розташованого в 200 км від обласного центру. Однак віддаленість від центрів цивілізації грає в даному випадку як позитивну, так і негативну роль. Зокрема, перепади напруги освітлювальної мережі і періодичне її знеструмлення накладають в даних умовах на радіоаматора нові проблеми, які доводиться […]

Література: [Л.1], стр. 205-206, Типовим прикладом активної ланцюга є підсилювач, зібраний на npn транзисторі з загальним емітером. Якщо навантаженням підсилювача служить R-ланцюг, то такий підсилювач є аперіодичної активної ланцюгом, а якщо навантаженням служить коливальний контур – частотно-виборчої активної ланцюгом.

Кисельов В. К., Радіонов В. П. ІРЕ ім. А. Я. Усикова НАН України вул. Акад. Проскури, 12, Харків-61085, Україна Тел.: 38 (0572) 744-83-35, e-mail: kiseliov@ire.kharkov.ua Анотація – Описано простий метод вимірювання ширини смуги випромінювання активної речовини газорозрядних субміліметрових лазерів, для яких є можливість налаштування на конкретну лінію випромінювання (HCN, DCN, Н20 – лазери, і т.п.). […]

Для налаштування активної високочастотної антени (рис. 8.2a) і передпідсилювача (рис. 8.26) застосовується варактор MV1662 / S. Потенціометр Rl призначений для зміни напруги зміщення затвора польового транзистора BS170. Трансформатор Tl виготовлений на тороїдальним сердечнику, характеризується коефіцієнтом трансформації 3:1 і має рівномірну частотну характеристику у використовуваному діапазоні частот. Ha рис. 8.2r показана топологія друкованої плати, а на […]