Марков П І, Онищенко І Н, Сотников Г В Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Академічна, 1, а Харків, 61108, Україна тел: (0572) 35-66-23 e-mail: pmarkov @ l

* Воторопін с Д, ** Носков В Я * 0А0 «НІІПП» м Томськ, Росія e-mail: votoropin @ mail tomsknetru ** УПУ-УПІ м Єкатеринбург, Росія e-mail: noskov@oko-ekru Анотація – Розглянуто застосування автодинного ефекту в НВЧ генераторах для дослідження автоколебатель ^ них властивостей автономних генераторів і контролю їх технічних характеристик шляхом реалізації роботи генераторів в Автодін режимі […]

На рис 434 показана схема гармонійних коливань з мостом Вина і з додатковим каскадом електронної стабілізації амплітуди сигналу замість лампи розжарювання На рис 435 представлені осцилограми сигналів в схемі генератора Осціллофамма А зображує вихідний сигнал, осциллограмма В характеризує рівень його нелінійних спотворень, а осциллограмма С – рівень пульсацій на виході випрямляча, виконаного на ІС LT1055 […]

Воторопін с Д, Носков В Я м Томськ, Росія e-mail: votoropin @ mail tomsknet ru ** УГТУ-УПІ м Єкатеринбург, Росія e-mail: noskov@oko-ekru Анотація – У доповіді дано опис трьох варіантів технічного рішення в Автодін радіолокаторі, що забезпечує можливість одночасно вимірювати швидкість руху обєктів і визначати напрямок їх відносного переміщення Радіолокатор включає в себе антену, підключену […]

Татаринська С Н, Кавун М В, Трембач Д Н, Макеєнко І В ТОВ «Бета ТВ ком» м Донецьк, вул Університетська, 112 тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua Анотація – Запропоновано реалізацію радіорелейної станції (РРС) для передачі видеоимпульсов змінної амплітуди із збереженням постійної складової

Два операційних підсилювача виробництва компанії Optical Electronics і два модулі зі зберігання пікового значення PSH утворюють схему (рис.) для збереження положитель ного пікового значення, в якій негативні пікові амплітуди складаються в про щий сигнал, таким чином, як якщо б негативні піки були рівні “0”. Сигнал на вході схеми повинен обмежуватися на рівні ± 5 В […]

Процес перемикання являє собою дещо більше, ніж просте замикання і розмикання вимикача. До сих пір в цій главі розглядалися, головним чином, засоби захисту від шуму, а не причини, породжують його. Оскільки шум створюється в процесі перемикання, прийшов час вивчити, як він утворюється. Незважаючи на те, що строгий аналіз вимагає залучення математичних методів, наш розгляд буде […]

Балакірєв В. А., Онищенко Н. І. ННЦ Харківський фізико-технічний інститут Академічна вул. 1, Харків – 61108, Україна Тел.: +38 (0572) 356611; e-mail: onish@kipt.kharkov.ua Анотація – Досліджено нестійкість НЧ хвилі в потоці іонів при прискоренні їх хвилями щільності заряду в колективному іонному прискорювачі, що базується на потужнострумової РЕП, промодулірованной в часі і в просторі.

  Г.В. Захарченко, м. Вінниця Технічні умови експлуатації багатьох дорогих електронних пристроїв не допускають низькі показники якості електроенергії живильної споживчої мережі. Реально ж пікові кидки напруги мережі змінного струму за результатами вимірювань досягають від 160 В хв. до 280 В макс. Причини криються як в екстремальних режимах роботи електростанцій, так і стан споживчих мереж. Через […]

Універсальний генератор НЧ Універсальний генератор НЧ, схема якої наводиться на малюнку, одночасно генерує коливання синусоїдальної та прямокутної форм в інтервалі частот від 15 Гц до 60 кГц. Пристрій містить два генератори, з яких перший дозволяє отримувати коливання синусоїдальної форми і одночасно служить для управління роботою іншого генератора, що створює коливання прямокутної форми.