Блок-схема алгоритму реалізації власного комплексного підходу [106] до вирішення завдання статистичного аналізу в процесі наскрізного проектування виробів мікроелектроніки від етапу проектування технологічного процесу до проектування системи представлена ​​на рис. 5.3. Вихідні характеристики (результати апроксимації) кожного попереднього етапу є вхідними параметрами для подальшого етапу проектування.

Ієрархічний підхід до наскрізного статистичному аналізу ТПСС ілюструється рис. 5.1 Нижній рівень – рівень технології, який відображає параметри технологічних операцій. Параметр, який описує деяку характеристику технологічного процесу, є параметром технології, як, наприклад, товщина оксиду, рівень концентрації імплантованих іонів і т.д. Другий рівень – рівень приладу, який відображає характеристики приладів (елементної бази). Параметри цього рівня – […]

Додаток А 718 Я не дуже активно відстежую поява і зникнення програм, обходячись у своїх розповідях тим, що у мене є Але час від часу мої знайомі дають мені посилання на якісь програми, про які я не знав Так і цього разу

Сирейщіков В П, Фрідман В М Федеральне державна наукова установа «Науково-дослідний радіофізичний інститут» (НІРФІ) Росія Тел +7 (8312) -366639; e-mail: syr@bkru Анотація – Представляється опис макета гелиос-пектрометра, призначеного для вимірювань спектру сонячного радіовипромінювання

8.                                                                                 Тестовий обсяг не менше, л 0,5

Широков І. Б., Прощенко П. В. Севастопольський Національний технічний університет Севастополь, Стрілецька бухта, Студмістечко, 99053, СевНТУ, кафедра радіотехніки тел. (+38 0692), 55-000-5, факс 55-414-5 E-mail: shirokov@stel.sebastopol. иа

Література: [Л.1], с 209-216 [Л.2], с 139-141 При розгляді характеристик лінійного ланцюга було отримано співвідношення (5.10), що зв’язує спектральні характеристики вхідного і вихідного сигналу з комплексним коефіцієнтом передачі ланцюга. Це співвідношення лежить в основі спектрального аналізу. Якщо завданням аналізу є визначення частотних характеристик вихідного сигналу, то при відомих і використання (5.10) повністю вирішує цю задачу. […]

Сенюшкина Т. А. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові Україні Одеса, Україна Тел.: (0692) 531717; e-mail: tsenyushkina@yandex.ru Анотація – У статті розглядаються проблеми системно-синергетичної методології стосовно до викладання гуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ. Проаналізовано можливості та переваги застосування даної методології в сучасних теоретичних дослідженнях та процесі навчання.

Касьянов А. О., Обуховец В. А. Таганрозький державний радіотехнічний університет (ТРТУ) Некрасовский провулок, д.44, Таганрог – 347928, Росія Тел.: +7 (863) 4393061; e-mail: vao@tsure.ru Анотація – Представлений пакет прикладних програм для аналізу та синтезу мікрополоскових відбивних антенних решіток (ОАР). Наведено алгоритми аналізу і синтезу. Описано інтерфейс, прийоми роботи з пакетом програм. Даний пакет програм застосуємо […]

Література: [Л1], с 200-204 [Л4], с 157-160 Як уже зазначалося раніше, якщо вихідний сигнал ланцюга визначається не тільки значеннями вхідного сигналу в даний момент часу , Але і значеннями вхідного сигналу в попередні моменти, то така ланцюг називається інерційної. Якщо до цього ж оператор перетворення лінійний, то радіотехнічна ланцюг є лінійної інерційної ланцюгом.