Обознач. Аналог Обознач. Аналог Обознач. Аналог BZY83C6V8 КС168А KS2068A КС168А MZ4622 КС139А BZY83D4V7 КС147А KS2068B КС168А MZ4624 КС147А BZY83D6V8 КС168А KS2110A Д811 MZ4A КС147А BZY85B3V3 КС133А KS2110B Д811 MZ5112 КС620А

У сучасних радіоелектронних пристроях використовується досить широкий асортимент найрізноманітніших електронних приладів. Часом відсутність одного або декількох таких елементів може загальмувати або навіть перервати виконання роботи по монтажу або макетуванню схеми. Дуже часто зустрічаються ситуації, коли необхідно один елемент замінити іншим. Якщо мова йде про просту заміну одного номіналу резистора або конденсатора на інший, то рішення […]

Галдецька А. В., Корольов А. Н., Юсупова Н. І. ФГУП «НПП Исток» Вокзальна вул. д. 2а, Фрязіно-141190, Росія Тел.: +7 (095) 465-8620; e-mail: galdetskiy@mail.ru Анотація – Показано істотний вплив розкиду параметрів пасивних і активних компонентів традиційних МІС цифрових фазовращателя і аттенюатора на вихід придатних. Запропоновано побудову модуля Афар, має низьке енергоспоживання та НВЧ втрати, з […]

Analog Dialog Рис. 1.2 Використовуваний в схемі (рис. 1.2) керований напругою підсилювач AD600 забезпечує динамічний діапазон 80 дБ для системи з автоматичним регулюванням посилення (АРУ) у частотному діапазоні 3 МГц.

Мікросхема AD830 фірми Analog Devices (мал. 20.14) виконує функцію диференціального підсилювача відеосигналу. B відміну від традиційних схем операційних підсилювачів вихідний сигнал мікросхеми AD830 відповідає нульовому рівнях в тому випадку, коли сума сигналів на його входах дорівнює нулю.

Analog Devices Рис. 16.3 Схема (рис 16 березня) характеризується одиничним коефіцієнтом підсилення в смузі частот до 70 МГц Мікросхема Ul представлена операційним підсилювачем AD817 фірми Analog Devices

Analog Devices Рис, 16,1 Буферне пристрій (рис 16 січня) може успішно застосовуватися з 12-розрядними АЦП, які характеризуються часом перетворення 5 мкс і більш Широка смуга частот операційного підсилювача AD845 забезпечує невелику величину вихідного імпедансу на високих частотах при використанні цього підсилювача в режимі повторювача сигналів напруги

  Analog Devices Рис. 16.4

Analog Devices Рис. 29.9 Примітка. Лінійний підсилювач (рис. 29.9) характеризується високим вхідним імпеданс, що забезпечується за рахунок використання мікросхеми з польовими транзисторами на вході. B схемі також передбачається застосування операційного підсилювача з рівнем струму порядку ЮОмА. Вихід мікросхеми Ul залишається непідключеним, а її компенсаційний висновок використовується для управління мікросхемою U2, яка має високий вхідний імпеданс. […]

Analog Devices Ha схемою (рис. 16.5) представлено комутоване буферне пристрій неінвер-тірующего типу.