Розрахунок вторинної обмотки аналогічний розрахунку первинної. В цьому випадку треба знати вихідний струм 1ВІТ Він знаходиться розподілом вихідної потужності на вихідну напругу: Після відповідних підстановок (див. схему 3.1), коефіцієнт К вийшов дуже близьким до одиниці, тому в наступних обчисленнях буде використовуватися значення К дорівнює одиниці.

Обратноходовой (Flyback) перетворювач (рис. 10) за принципом роботи аналогічний підвищуючого перетворювача (коли ключ знаходиться у відкритому стані (замкнутий), енергія запасається в трансформаторі / індукторі, при розімкнутому ключі енергія передається в навантаження).