Більшість вимірювань фізичних величин оперують з аналоговими, тобто безперервного ними сигналами, що змінюються в часі. Для обробки таких сигналів в комп’ютері необхідно перетворити їх у цифрову форму. Цей процес називається аналого цифро вим перетворенням, і він є своєрідним мостом між «аналоговим» физиче ським світом і цифровим світом комп’ютерів. Для перетворення використовуються спеціаль ні мікросхеми аналого […]