Персональні комп’ютери в даний час широко використовуються практично у всіх сферах діяльності людини, які відомі всім і кожному: освіта, еконо міка, наукові дослідження, комунікації, індустрія розваг. Тим не менш, є і більш спеціалізовані сфери діяльності, в яких комп’ютер може знайти і нахо дит досить ефективне застосування, наприклад, системи збору і обробки інформа ції в науці […]