Kees van ‘t Klooster ESA Estec Noordwijk, The Netherlands e-mail: kvtkloos@esaint Abstract – The paper describes an example of spin-off of an advanced space technology development for application in another high tech terrestrial field, namely for sub-millimetre radio telescope antennas

У цій главі розповідається про швидкодіючих (широкосмугових) схемах, які будуються переважно на базі операційних підсилювачів або являють собою додаткові варіанти використання можливостей операційних підсилювачів Питання тестування, пошуку та усунення несправностей цих пристроїв детально розглядаються в розділі 6 Відзначимо, що в схемах цієї глави зірочкою позначені плівкові резистори з точністю 1% (якщо не вказано інше)

Терновий М Ю Інститут телекомунікаційних систем Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м Київ, 03056, Україна тел: 380-44-2417699, e-mail: maximter@mailru Анотація – У роботі пропонується гнучка технологія побудови програмних модулів аналітичної обробки інформації, яка складається з трьох частин, а саме системи підтримки, системи проектування і розвитку, інформаційних баз даних, і дозволяє проводити адаптацію до […]