Радіохвилі, випроменені передавальною антеною, можуть досягати точки прийому двома шляхами: або поширюючись над земною поверхнею в приземному шарі атмосфери, або послідовно відбиваючись від землі та іоносфери-шару вільних електронів, що оточують землю на висотах від 80 км (нижня межа іоносфери) до 400 км (верхня межа іоносфери) У першому випадку радіохвилі називаються поверхневими, під другий – просторовими […]

Бобров І Н, Пизюк Д Л Державне підприємство «Укркосмос» пр Перемоги 37, (корп 28), м Київ, 03056, Україна тел: (044) 241-84-72, e-mail: Bobrov@ukrkosmoskievua, Pizuyk @ ukrkosmos kievua Анотація – Визначено хвильова матриця розсіювання ММВ Дану матрицю можна використовувати при оптимізації адаптивної корекції каналу або сигналу в радіолініях звязку

Поширення радіохвиль у просторі має свої закономірності. Антена передавальної радіостанції випромінює хвилі як уздовж земної поверхні, так і ввверх під деяким кутом до горизонту (Рис. 31.14). Радіохвилі, що поширюються уздовж поверхні землі, називають поверхневими, а розповсюджуються під кутом до горизонту – просторовими. Ступінь поглинання радіохвиль земною поверхнею в значній мірі залежить як від характеру місцевості, […]

Хайкін В. Б. Спеціальна астрофізична обсерваторія РАН Політехнічна 21, офіс 107, 195251, Санкт-Петербург, Росія e-mail: vkh@brown.nord.nw.ru Караваєв Д. М., Рибаков Ю. В. Гпавная геофізична обсерваторія Карбишева 7, 195251, Санкт-Петербург, Росія e-mail: kdm@brown.nord.nw.ru

Аджиева А. X., Гончаров В. М. Державна установа «Високогірний Геофізичний Інститут» пр. Леніна, 2, Нальчик 360030, КБР, Росія Новиков В. Е. Науково Технологічний Центр «ЕФО» НАН України Харків, Україна Бережна Н. Д., Паламарчук В. П., Тищенко А. С., Синьков В. В., Сошенко В. А. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України вул. […]

   

У однорідному середовищі радіохвилі поширюються прямолінійно. Проте атмосфера – неоднорідна середовище. На різних відстанях від передавальної радіостанції тиск, температура, щільність, вологість та інші параметри атмосфери різні. Під дією сонячних і космічних випромінювань з атомів газів, що входять до складу атмосфери, виділяються вільні електрони, а атоми перетворюються в позитивні іони. Цей процес називають іонізацією, Найбільше іонів […]