Дмитрієв М І, Бабковскій А П, Селезньов Н Е ФГУП ФНПЦ НДІ вимірювальних систем ім Ю Є Седакова ГСП-486, Н Новгород, 603950, Росія тел: 8312-666202, доб295, e-mail: babkovsky@niiisnnovru Анотація – Розглядається контрольно перевірочна апаратура для регулювання і різних випробувань маловисотних радіоальтіметров, що дозволяє імітувати відбитий сигнал, із змінною затримкою і заданим ослабленням

Морозов А. А., Прохоренко А. В., Дьяченко В. Н., Бритко А. В., ЗАЯНЧУКОВСЬКИЙ В. В., Свириденко В. І., Торбанов Н. А., Мозговий Ю. В., Бородіна Г . Н., Перькова Н. І., Сологуб В. В., Кутепов Д. А. ТОВ «Бета ТВ ком» м. Донецьк, вул. Університетська, 112, оф. 15 тел. / Факс: 062-381-81-85, e-mail: betatvcomCcbdptm. donetsk. […]

Вунтесмері В. С., Вунтесмері Ю. В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Проспект Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна Тел.: +38 (044) 2191824; e-mail: vladimir@vountesmery.org. ua Анотація – По схемним моделям досліджені залежності зворотного загасання і прямих втрат широкосмугового геліконового вентиля від температури. Результати експерименту підтверджують адекватність схемних моделей.

Левитський В. С. НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ» 4020, проспект Перемоги, 37, Київ-03056, Україні навантаження в останній контур фільтра, д =-aDv Kj – коефіцієнт зв’язку між сусідніми контурами; Анотація – Запропоновано новий метод синтезу активних фільтрів з урахуванням дисипативних втрат за заданим коефіцієнтом підсилення, величиною дисипативних втрат і нерівномірності в смузі пропускання.