Пробник призначений для перевірки УЗЧ і настройці трактів проміжної частоти, а також інших високочастотних або широкосмугових (аперіодичних) каскадів радіоприймачів. Цей генератор-пробник відрізняється від раніше описаного відсутністю в схемі котушки індуктивності. Використання в схемі пробника пьезофільтра дозволило значно спростити його конструкцію і, що важливо для аматорських умов, налагодження (рис. 15.7). Пробник виробляє два сигнали: звукочастотний I […]

Галдецька А. В., Корольов А. Н., Юсупова Н. І. ФГУП «НПП Исток» Вокзальна вул. д. 2а, Фрязіно-141190, Росія Тел.: +7 (095) 465-8620; e-mail: galdetskiy@mail.ru Анотація – Показано істотний вплив розкиду параметрів пасивних і активних компонентів традиційних МІС цифрових фазовращателя і аттенюатора на вихід придатних. Запропоновано побудову модуля Афар, має низьке енергоспоживання та НВЧ втрати, з […]