При розробці цього при б ора-приставні в к і до Автометрія не ставилося завдання досягнення високої точності або абсолютної повноти про вірять ха рактер с – тик того чи іншого напівпровідникового приладу. На думку автора, такий підхід призвів би до невиправданого ускладнення приладу. Пропонована увазі радіоаматорів приставка служить ілюстрацією того, наскільки широко число параметрів самих […]

У авометр застосований магнітоелектричний прилад зі струмом повного відхилення 1 ма. Переключення видів і меж вимірювань проводиться за допомогою галетного перемикача П з двох плат на 11 положень.