* Воторопін с Д, ** Носков В Я * 0А0 «НІІПП» м Томськ, Росія e-mail: votoropin @ mail tomsknetru ** УПУ-УПІ м Єкатеринбург, Росія e-mail: noskov@oko-ekru Анотація – Розглянуто застосування автодинного ефекту в НВЧ генераторах для дослідження автоколебатель ^ них властивостей автономних генераторів і контролю їх технічних характеристик шляхом реалізації роботи генераторів в Автодін режимі […]

Воторопін с Д, Носков В Я м Томськ, Росія e-mail: votoropin @ mail tomsknet ru ** УГТУ-УПІ м Єкатеринбург, Росія e-mail: noskov@oko-ekru Анотація – У доповіді дано опис трьох варіантів технічного рішення в Автодін радіолокаторі, що забезпечує можливість одночасно вимірювати швидкість руху обєктів і визначати напрямок їх відносного переміщення Радіолокатор включає в себе антену, підключену […]

Воторопін С. Д. *, Носков В. Я. *** ФГУП «НІІПП», Томськ, Росія, e-mail: уоШтаН. tomsknet.ru ** НТГПІ, Нижній Тагіл, Росія Анотація автодінного системи надвисокочастотного (НВЧ) і вкрай високочастотного (КВЧ) діапазонів, завдяки конструктивній простоті, малогабаритне ™ і високої чутливості, знаходять широке застосування для вирішення найрізноманітніших завдань ближньої радіолокації [1]. Принцип роботи зазначених систем заснований на ефекті […]

Острейковскій А. В. ПКФ «Карнеол» вул. Д. Бєдного, 5, Дніпропетровськ 49000, Україна Тел.: (056) 3705352; e-mail: laspy@a-teleport.com Анотація Отримано результати експериментального дослідження автодінного СВЧ системи 5-мм діапазону. Підтверджено практична можливість підвищення її чутливості в даному діапазоні шляхом використання режиму автомодуляціі.

Воторопін С. Д. *, Носков В. Я. ** * ВАТ «НІІПП», м. Томськ, Росія e-mail: votoropin@mail.tomsknet.ru ** ГПУ ‘м. Єкатеринбург, Росія Анотація. Представлені результати теоретичних досліджень автодінного ГІС КВЧ, що використовує в якості активного елементу багатофункціональний кристал з N мезапланарнимі структурами. Розглянуто безперервний режим роботи ГІС як багатоелементної автодінного системи при полігармонічного генерації, що знаходиться […]