Анотація – Наведено дані розрахунку параметрів стільникової мережі стандарту CDMA при оптимальній структурі I                                       Введення

Арифметичні операції додавання, віднімання, множення і ділення чисел в двійковому поданні здійснювали спеціальні цифрові мікросхеми Пізніше зявилися мікросхеми, які називалися АЛП – арифметико-логічні пристрою

Мізернік В. Н.1, П’ятак Н. І.2 1 Науковий фізико-технологічний центр, вул. Новгородська, 1, Харків 61145, Україна 2 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків-61077, тел.: 0572-457415; e-mail: scpt@bi.com.ua