Креслення ящика для дволамповий приймача.

Для прийому телевізійних передач на великих відстанях від телевізійних центрів і ретрансляторів в зоні слабкого і нестійкого сигналу використовуються гостронаправлені синфазні антени, що представляють собою

Гламаздін В В, Скресанов В Н, Лукін К А Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел: (057) 720-34-55, e-mail: valery@irekharl

Ульянов Ю. Н. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Фрунзе, 21, м. Харків 61002, Україна Тел.: (380-0572) 174898; e-mail: ulyanov@kpi.kharkov.ua Бутакова С. В. Харківський інститут ВПС Україна А / я 10744, 61140, Харків, Україна Тел.: (380-0572) 272409, e-mail: svetvik@ukr.net

Література: [Л.1], стр. [Л.2], стр. стр. 50-55 Розгляд модульованих сигналів почнемо з сигналів, у яких як змінного параметра виступає амплітуда несучого коливання. Модульований сигнал в цьому випадку є амплітудно-модульованим або сигналом з амплітудною модуляцією (АМ-сигналом).

Література: [Л.2], с 230-232 [Л.4], с 109-113 При аналізі сигналів з дискретною кутовою модуляцією зручно в якості модулюючого сигналу Спектр містить дві бічні смуги, розташовані симетрично щодо частоти несучого коливання. У свою чергу, кожна з бічних смуг складається з двох бічних подполос, розташованих симетрично щодо частот і . У кожній бічній подполосе розташовуються спектральні складові […]