с. П. Ситько Науково-дослідний центр квантової медицини “В / ‘дгук” вул. Володимирська, 61 «б», Київ -01033, Україна Тел.: (044) 227-1126; e-mail: sitko@i.kiev.ua Анотація В основі квантової Фізики Живого лежить визначення живого (в його відмінність від мертвого неживого) як четвертого рівня квантової організації природи (після ядерного, атомного і молекулярного рівнів). Самоузгоджений потенціал кожного живого об’єкта формується […]