Для того щоб пристрої Bluetooth могли взаємодіяти один з одним, вони повинні функціонувати відповідно до специфікацій протоколу Bluetooth. Специфікації Рис. 6.30 Установка IP адреси Bluetooth, як і багато інших подібних протоколи, визначають стандарт, якого повинно

були створені для того, щоб різні пристрої Bluetooth чи міг між собою взаємодіяти. Припустимо, що у Вас є кишеньковий компью тер з Bluetooth і мобільний Bluetooth телефон, причому обидва пристрої підтримують стек Bluetooth. Яким чином вказати, чи можна синхронізувати списки телефонів в обох пристроях? Як ви дізнаєтеся, чи можна відправити телефонний номер з вашого комп’ютера […]

ПРОГРАМУВАННЯ BLUETOOTH LocalDevice і RemoteDevice – це два основні класи в Java Bluetooth Specification, що дозволяють виконати настройку пристрою. За допомогою цих класів можна отримати ста статистично інформацію про ваш Bluetooth пристрої (LocalDevice), а також інформацію про інші пристрої в мережі (RemoteDevice). Статичний метод LocalDevice.getLocalDevice () повертає об’єкт LocalDevice для подальшого використання в програмі. Щоб […]

Технологія Bluetooth є однією з бурхливо розвиваються галузей бездротових комп’ютерних технологій, які отримали дуже широке поширення останнім часом. Навряд чи серед читачів цієї книги знайдеться той, хто хоча б не чула про Bluetooth. Ця тих технологій широко застосовується в мобільних телефонах, кишенькових комп’ютерах, а також у багатьох інших пристроях. Ця технологія розширює можливості і такою […]

Для встановлення з’єднання і обміну даними пакет Java Bluetooth API пропонує три способи, але ми скористаємося тільки одним з них, в якому використовується протокол RFCOMM. Нагадаю, що RFCOMM являє собою протокол «віртуального» последова тельного порту, який застосовується в профілі Serial Port Profile для організації з’єднань ня та обміну даними. Далі показаний фрагмент програмного коду, в […]

Як інструмент програмування Bluetooth пристроїв найчастіше використовується мова Java. Це обумовлено тим, що для підтримки цієї технології провідними фірмами раз розроблені дуже потужні й легкі в застосуванні Java інструментальні засоби. У примі рах програмного коду ми будемо використовувати дуже потужний і дуже популярний про програмний пакет Atinav Java Bluetooth SDK (можна використовувати і інші програмні […]

Коли ви виявили віддалене Bluetooth пристрій, бажано знати, які сервіси (послуги) воно може забезпечити. Для отримання такої інформації слід скористатися методом searchServices () класу DiscoveryAgent, який виконує пошук сервісів на уда ленном пристрої, представленому об’єктом RemoteDevice. Якщо який або сервіс обна Ружену, то віртуальна Java машина викликає метод servicesDiscovered () (За умови, що