Гімпілевіч Ю Б, Смайлі Ю Я Севастопольський національний технічний університет Студмістечко, м Севастополь, 99053, Україна тел: 0692-235118, e-mail: gimpil@nmru Анотація – Розроблено алгоритм повної калібрування комутаційного перетворювача на основі його узагальненої математичної моделі Система калібрувальних рівнянь вирішена двома способами Другий спосіб має перевагою, що дозволяє проводити калібрування по набору короткозамкнутих відрізків лінії передачі

Гусинський А В, Кострикін А М, Дерябіна М Ю, Рухівець О В, Гусиніна Ю А, Новик І В Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки м Мінськ, 220013, Білорусь тел : +375 17 293-8496 e-mail: gusin@citorgby, http://wwwmwmlabcom Анотація – Наведено конструкція і результати експериментальних досліджень калібратора потужності, призначеного для повірки ватметрів

Гусинський А В, Дерябіна М Ю, Гусиніна Ю А, Кострикін А М, Толочко Т К Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки вул Бровки, 6, м Мінськ, 220013, Білорусь тел: 2938496 e-mail: gusin@citorgby Анотація – У Білоруському державному університеті інформатики і радіоелектроніки в науково-дослідних лабораторії апаратури та пристроїв НВЧ ведеться розробка високоефективних методів калібрування радіовимірювальних приладів […]