Посилення по напрузі Вимірювання посилення по напрузі підсилювача проводиться за такою ж методикою, що й вимір АЧХ Ставлення вихідної напруги до вхідного (при будь-якій заданій частоті робочого частотного діапазону підсилювача) являє собою коефіцієнт посилення по напрузі Так як під час вимірювання амплітудно-частотних характеристик вхідна напруга (напруга на виході генератора) підтримується постійним, залежність коефіцієнта посилення по […]

Осадчук В С, Осадчук О В Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна тел: (0432) 59-84-81, e-mail: osadchuk69@mailru Анотація-Представлені дослідження характеристик надвисокочастотного генератора на основі транзисторної структури, що з біполярних транзисторів одного типу провідності Показана можливість як оптичної, так і електричного регулювання частоти генерації

Чурюмов р І, Грицунов А В, Старчевський Ю Л, Фролова Т І, Басрані К М, Екезлі А І, Перевертайло Р А Харківський національний університет радіоелектроніки пр Леніна, 14 , м Харків, 61166, Україна тел 8057 702-10-57, e-mail: gchuryumov @ ieeeorg Анотація – Отримані результати математичного моделювання та експериментальна їх перевірка позво-ляють краще ЗРОЗУМІТИ фізику процесу […]

Механізми з великими моментами інерції, до яких відноситься, в тому числі і поліграфічне обладнання, наприклад друкарські машини, вимагають плавного пуску Плавність пуску характеризується прискоренням (кутовим або лінійним), з яким наростає швидкість руху механізму У сучасному поліграфічному устаткуванні використовуються регульовані електроприводи постійного і змінного струму Функцію забезпечення плавного пуску в роботі електропривода виконують задатчики керуючого напруги, […]

Єфімов А Г ГУП НВЦ «спурт» Москва, Росія тел: 532-00-29, e-mail radiomtu@mailru Панін В Ф ФГУП НПП «ОПТЕКС» Москва, Росія тел: 537-29 – 05, e-mail paninv@ramblerru Лось В О НВЦ «ЕЛСОВ» Москва, Росія тел: 534-52-02, e-mail los@elsovru Анотація – Наведено результати розробки універсального приймача супутникової інформації з різних ШСЗ дистанційного зондування Землі L-діапазону Дано оцінки […]

Підсилювач проміжної частоти, транзистори VT2 і VT3, це кілька каскадів підсилення з фільтрами, налаштованими на цю проміжну частоту Перший фільтр стоїть в колекторної ланцюга вхідного транзистора VT1 – це елемент К2 Він виділяє з усіх частот, отриманих при змішанні сигналів вхідного і гетеродина (до речі, метод теж називається методом биття), сигнал проміжної частоти А котушка […]

Імпульси перешкод Це обмеження стосується стабільності нульового стану виходу приймаючого модуля ВЧ, коли передавальний модуль знаходиться в стані спокою Справді, при виключенні передавача приемопередающей системи на виході приймаючого модуля можуть виникати випадкові стану Наявність перешкод тим більше помітно, чим вище чутливість приймаючого модуля Перешкоди створюються різними видами електромагнітних коливань, наприклад паразитними випромінюваннями, гармоніками потужних і […]

Він призначений для широтно-імпульсної модуляції Де знаходить застосування цей метод перетворення сигналів Останнім часом він все частіше знаходить застосування при створенні підсилювачів низької частоти Підсилювачі низької частоти великої потужності в цьому режимі, які називаються підсилювачами класу D, мають дуже високий ККД Звідси невеликі габарити і невелика розсіює потужність Підсилювачі меншої потужності легко інтегруються в мікросхеми, […]

Дуже близькою за своїм призначенням є серія високовольтних перетворювачів частоти ВПЧА для синхронних високообертових електродвигунів і асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором Ця серія побудована із застосуванням транзисторів lGBT в силовому блоці Як і в попередньому випадку, в силовій схемі перетворювача випрямлення мережевого напруги виконується керованим випрямлячем на тиристорах, а ось в инвертор напруги застосовані більш […]

Гармоніки відомі музикантам як обертони основного звуку музичного інструменту Вони виникають внаслідок появи серії стоячих хвиль різного порядку в музичному інструменті, а їх частоти рівні фундаментальної (Основний) частоті звуку, помноженої на цілочисельний множник Точний математичний опис цього явища представлено в Табл 141