У пристроях, званих екваторіальними стежать системами, кут нахилу осі до землі підтримується постійним. У зв’язку з цим при зміні пір року відбуватиметься постійне зниження ефективності фотоелектричного перетворення. Для отримання максимальної ефективності необхідно вводити додаткове регулювання кута нахилу.

  Логічна структура СРСР

DS4426 компанії Maxim містить чотири керованих по I2C-інтерфейсу струмових ЦАП зі стеженням за споживаним струмом. Діапазон вихідних струмів встановлюється за допомогою зовнішніх резисторів. Кожний вихід ЦАП має 127 налаштувань, які програмуються за I2C інтерфейсу. Функції стеження за харчуванням забезпечуються трьома каналами, використовують контрольовані входи. Як тільки досягається заданий рівень напруги живлення, струм виходів падає до […]

Ha рис. 28.5 наведена схема, в якій чотири ОУ і дільник утворюють чотирьохрівневий компаратор, керуючий чотирма світлодіодами. Резистори Rl і R2 використовуються для зміни вихідної чутливості 250 мВ/свето- діод для включення всіх світлодіодів при рівні сигналу більше 1 В.