Ця схема здійснює візуалізацію набирається телефонного номера, що дозволяє уникнути помилок при наборі. Крім того, вона вказує, вільна або зайнята телефонна лінія.

Програмовані ОУ дозволяють на вибір споживача за допомогою зовнішніх керуючих сигналів, зазвичай сигналів цифрового коду, східчасто змінювати його характеристики, наприклад, вибирати активний вхід, задавати коефіцієнт передачі і т. д.

С. Евгеньев Прилад, розроблений московськими радіоаматорами В. Єфремовим і М. Ларькіним, відрізняється малими масою і габаритами, економічностьк) харчування, простий схемотехнікою. У той же час за своїми характеристиками прилад не поступається такому промисловому зразку, як мультиметр BP-11 [1], і перевершує будь стрілочний авометр серії «Ц».

На рис 933 наведена схема цифрового потенціометра на базі ЦАП DAC1208 з поліпшеними характеристиками в порівнянні з пристроєм, розглянутим вище Схема на рис 933 поєднує прекрасні вхідні характеристики по постійному струму класичного LM11 з високою швидкодією LF 351 (Див «National Semiconductor», Application Note 271, 1994, p 665)

Ha рис 932 наведена схема цифрового потенціометра на базі ЦАП DAC0830 У цій схемі вхідний цифрове слово множиться на прикладена опорна напруга Результуюче вихідна напруга являє собою отриманий добуток, нормалізоване з точністю обумовленою ЦАП ОУ перетворює вихідний струм ЦАП в напругу з використанням резистора зворотного звязку 15 кОм, що знаходиться всередині ЦАП Для збереження лінійності […]

Аналогова частина пристрою обробки на мікросхемі Siliconix LDlll використовується для цифрового вольтметра (мал.), щоб узгодити бажані функції цифрового вольтметра із середнім значенням формуючої функції вимірювального механізму. Га ню, що гарантуєься область вимірюваного вхідного сигналу приладу знаходиться в межах від 10 мВ до 3 В, а ось при необхідності використання великих вхідних напруг на вході схеми […]

Омелянюк І. В. НПП “Квант-Ефір” а / я 359, вул. Димитрова 5, Київ, 03150, Україна Тел.: +38-044-2277010, 2528199, факс: +38-044-2207474, e-mail: office@kvant-efir.com.ua http://www. kvant-efir. сот. иа Іщук В. А. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Київ, Україна

Література: [Л.1], стр. 416-419 [Л.3], стр. 226-234 Під синтезом цифрового фільтра розуміють визначення його масштабних коефіцієнтів і , При яких забезпечуються необхідні його характеристики.

Ксьонзенко П. Я., Попов К. С., Севрук А. А. АТЗТ «РОКС» Київ – 03148, Україна Тел.: (8044) 4072077; e-mail: pks@roks.com.ua Ліпатов А. А. Військова частина А0375 а / я 103, м. Київ, 01015, Україна Тел.: (8044) 2904173 Анотація – Розглянуто характеристики комплексу обладнання (далі – Комплексу) для передачі декількох телевізійних програм з аналогової радіорелейної лінії […]

Література: [Л.3], с 180-185 Представлення безперервного сигналу у вигляді послідовності дискретних відліків передбачає, що будь відлік На рис. 3.9 як приклад представлений квантований сигнал при числі рівнів квантування і кодові слова для значень і . Очевидно при відповідно до (3.21) число розрядів кодового слова складе