Скрипник Ю О, Шевченко К Л, Яненко А Ф Київський національний університет технологій та дизайну вул Немировича-Данченка, 2, м Київ, 01011, Україна тел: 044 2562993, e-mail: autom@icomua Анотація – Розглянуто нові методи підходу до оцінки комфортності одягу побутового та спеціального призначення з урахуванням електрофізичних характеристик матеріалів, які використовуються для її виготовлення

Островецький Ю. І., Супрун Н. П., Скрипник Ю. А., Шевченко К. Л., Яненко А. Ф * Київський Національний Університет Технологій та Дизайну м. Київ, 01015, Україна, тел: (044) 256 – 21-48 * Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» м. Київ, 01033, Україна, тел: (044) 220-87-81, факс: (044) 220-44-82