Лященко В А, Катрич В А, Бердник С Л Харківський національний університет ім В Н Каразіна пл Свободи, 4, м Харків, 61077, Україна тел: 38 (057) 7075585, e-mail: SergeyLBerdnil < @ univer.kharkov.ua Анотація – Досліджено вплив діелектриків з втратами в порожнині щілини, а також діелектричного укриття на енергетичні характеристики і спрямовані свойст-ва хвилеводно-щілинних випромінювачів довільної […]

Боліхов О. Л., Красильников С. В., Степанов В. А. Електротехнічний університет (ЛЕТІ) Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел.: (812) 3464516; e-mail: Iab16@vilan.spb.ru Taking into account that in accordance with (6b) and (3) respectively,it is