Оборжіцкій в І Національний університет «Льв1вська пол1техн1ка» Вул Ст Бандери, 12, м Львів, ІТРЕ, 79013, Україна Тел: (032) 258-25-19, e-mail: oborzh@polynetlvivua Анотація – Пропонується метод розрахунку електричних параметрів чотириполюсника на базі відрізка двох звязаних ліній передачі з діагональною парою навантажених кінців Використання додаткових реактивних опорів забезпечує задане значення фазового зсуву сигналу або ж необхідну трансформацію […]

Антипов В. Б., Антипов І. В., Злепушков М. Г., Макаров С. Ф. Томський державний університет (ТГУ) Проспект Леніна, 36, Томськ – 634050, Росія Тел.: +7 (3822) 413834; e -mail: antip@elefot.tsu.ru Анотація – Теоретично та експериментально досліджено вплив адитивного шуму на систему пов’язаних автогенераторів, сінхронізуемую фазорасщепленним зовнішнім сигналом. Показано, що демодулятор на основі зазначеної системи асимптотично […]

Трубін А. А. Інститут Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ” Київ, Україна Тел.: (38044) 4411131; e-mail: trubin@i.com.ua Анотація – Розглядається задача розсіювання електромагнітної хвилі від випромінюючої апертури на системі пов’язаних високодобротних діелектричних резонаторів (ДР), розташованих у відкритому просторі. Наводяться загальні співвідношення, необхідні для розрахунку амплітуд пов’язаних коливань, а також вирази для поля розсіювання в […]