Анотація – На основі рішення задач дифракції хвилеводної хвилі і гауссова пучка на відкритому кінці плоского хвилеводу з фланцем обгрунтована матрична модель звязку одномодового хвилеводу з квазіоптичного відкритим резонатором (КОР) Показана необхідність врахування радіаційних втрат в пристроях звязку вимірювальних КОР при сильного звязку і при звязку поблизу критичної Коректний розрахунок постійної поширення середовища заповнення КОР […]

Мірошниченко В С, Сенкевич Є Б Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Академіка Проскури 12, м Харків, 61085, Україна тел: 38 (057) 7203393 Анотація – Запропоновано методику скалярних вимірювань коефіцієнта звязку і власної добротності коливань у відкритих резонансних системах (ОРС) з урахуванням радіаційних (нерезонансних) втрат у вузлі звязку На прикладі […]

Бєляєв Б А, Сержантов А М, Шабанов В Ф Інститут Фізики ім Л В Киренського СО РАН Академмістечко, м Красноярськ, 660036, Росія тел: 3912-494591, e-mail: belyaev@iphkrasnru Анотація – З енергетичних співвідношень отримано коефіцієнти звязку нерегулярних резонаторів в мікрополоскової моделі одновимірного фотонного кристала У триланкову фільтрі досліджено поведінку коефіцієнтів звязку резонаторів від їх конструктивних параметрів

Бунін А В, Вишняков С В, Геворкян В М, Казанцев Ю А, Михалин С Н, Полукаров В І ГОУВПО МЕІ (ТУ) Красноказарменная 14, м Москва, 111250, Росія Тел / факс: (095) 3621222 e-mail: gvm@emcmpeiacru Анотація – Розглянуто принципи побудови та наведено результати розробки СВЧ діплексеров на основі відкритих діелектричних резонаторів, що володіють втратами в смузі […]

Нечаєв О Г, Скресанов В Н Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, Харків, 61085, Україна тел: (057) 720-34-55, e-mail: valery@irekharkovua Анотація – Експериментально досліджено закономірності звязку квазіоптичного діелектричного резонатора (КДР) з лейкосапфіра з мікрополоскової лінією (МПЛ) з армованого фторопласту-4 в Кі діапазоні Запропоновано організовувати звязок у просторі […]

Абрамов І. І., Гончаренко І. А., Коломейцева Н. В. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки П. Бровки, 6, Мінськ – 220013, Білорусь e-mail: nanodev@bsuir.edu.by де V, В Рис. 1. Порівняння розрахованих ВАХ приладу для різних констант взаємодії a.

Гімпілевіч Ю. Б., Носковіч В. І., Вертегел В. В. Севастопольський національний технічний університет Студентське містечко, Севастополь – 99053, Україна Тел.: (0692) 235258; e-mail: rt.sevgtu @ stel.sebastopol.ua where Xg is wave length in a waveguide. It is possible to obtain

Бєляєв Б. А., Сержантов А. М. Інститут Фізики ім. Л. В. Киренського СО РАН Академмістечко, Красноярськ – 660036, Росія Тел.: 3912-494591, e-mail: belyaev@iph.krasn.ru Анотація – Досліджено частотно-залежні коефіцієнти зв’язку резонаторів в микрополосковой моделі надрешітки, які поблизу власних частот конструкції збігаються з відповідними коефіцієнтами, обчисленими відомими підходами. Розрахунок узгоджується з результатами вимірювань на мікрополоскових структурах.

Колмаков Я. А., Вендік І. Б. Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет «ЛЕТІ» вул. Проф. Попова 5, Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел.: (8812) 346-08-67; e-mail: MWLab@eltech.ru Савін А. М. ЗАТ “Світлана – Електронприлад” пр. Енгельса 27, Санкт-Петербург – 194358, Росія e-mail: electron@svetlana.fi.ru