А А. Толкачов ВАТ “Радіофізика”, Москва У масі нововведень, пов’язаних з розвитком сучасної радіоелектроніки, що йдуть в цілому під знаком впровадження цифрових методів синтезу та обробки сигналів, можна виділити дві специфічні тенденції, пов’язані з радіолокацією і, в якійсь мірі, зв’язком:

В. С. Андрушкевич, А. І. Торі, Ю. Г. Гамаюнов Саратовський державний університет У Саратовському держуніверситеті накопичений багаторічний досвід по створенню генераторів і підсилювачів О-типу міліметрового діапазону довжин хвиль. Вже в кінці 50-х-початку 60-х років були розроблені ЛОВ типу клінотрон як безперервно перебудовувані в смузі більше 10%, так і оригінальні резонансні [1], які в короткохвильовій частині […]

Конвертори призначені для переносу (зсуву) смуги надходять на вхідні кола частот в робочу область частот зовнішнього радіоприймального пристрою. Типовий конвертор містить вхідний високочастотний передпідсилювач, змішувач, на який подають високочастотний сигнал від зовнішнього генератора, а для виділення разностного сигналу на виході конвертора використовують фільтр.

2.                                                             Гіроклістрони діапазону 34-35 ГГц

Ф. С. Русин1, В. Л. Братман2, А. Е. Федотов2 1Інститут метрології часу і простору ДП “ВНИИФТРИ”, Менделєєве Московської обл .; 2Інститут прикладної фізики РАН, Нижній Новгород Використання відкритого резонатора дає Оротрон на субміліметрових хвилях важливі переваги перед іншими черепковскімі приладами. Згідно з розрахунками і попередніми експериментам, в довгохвильовій частини діапазону Оротрон з робочою напругою в […]

А. А. Негірев ДНВП “Істок”, Фрязіно В останні роки майже у всіх технічно розвинених країнах все ширше ведуться роботи з освоєння нового короткохвильового діапазону електромагнітних коливань – діапазону міліметрових (ММ) і субміліметрових (Субмм) довжин хвиль.

Таблиця 10 Table 10 Параметри Розрахунок Експеримент

Анотація – У доповіді викладені результати розробки широкосмугового «квазімонолітного» двухкаскадного підсилювача потужності діапазону 8-18 ГГц з вихідною потужністю в режимі насичення 074-11 Вт при коефіцієнті посилення 69-86 дБ, виконаного за технологією «чіп на чіпі» Наведено експериментальні характеристики розробленого підсилювача і балансних підсилювачів потужності на його основі

Зубков А Н, Гаврилов В С, Кемпа Я М, Дуфанець 3 В, Наумець Н А Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут м Львів, 79060, Україна тел: 0322-633372, e-mail: vict220@lrerilwiwua Анотація – Розроблено твердотіла доплеровская РЛС міліметрового діапазону, призначена для вимірювання параметрів зовнішнього і внутрішнього балістики високодинамічних малоконтрастних обєктів Досягнуті характеристики когерентності приймально-передавального пристрою забезпечуються режимом «плаваючого» гетеродина

Архипов А в, Білоус о І, Кузьмичов І К, Тищенко А С Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна тел / 057/720-33-08, e-mail: obel@irekharkov иа Анотація – Описано та проаналізовано відкритий резонатор, навантажений на відрізок надрозмірні коаксіального хвилеводу Резонатор може бути використаний як коливальні […]