Крехтунов В. М., Русов Ю. С. МГТУ ім. Н. Е. Баумана, вул. 2-а Бауманська, буд 5, Москва 105005, Росія Тел.: (095) 2677596; e-mail: mc_ken@mail333.com Рис. 4. Діаграми спрямованості рупорнодіелектріческого випромінювача в антеною грат Fig. 4. Far field patterns of the horn-dielectric radiator in the antenna array

Бердник С. Л., Катрич В. А., Лященко В. А. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, пл. Свободи 4, м. Харків, 61077, Україна Тел.: 38 (0572) 457585; e-mail: Sergey.L.Berdnik @ univer.kharkov.ua Анотація Проведено дослідження випромінювальних і спрямованих характеристик антен у вигляді довгих подовжніх щілин довільної довжини, прорізаних у вузькій стінці кінцевої товщини прямокутного хвилеводу.

Молчанов В. І., Татарчук Д. Д. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Київ, Проспект Перемоги 37, 03056, Україна e-mail tatar @ phbme. ntu-kpi. kiev. ua Анотація – Проведені дослідження показали, що одним з ефективних методів вирішення задачі управління частотою резонансного пристрою може стати введення в структуру діелектричного резонатора неоднорідності з керованими характеристиками. Наявність такої […]

Білоус Р. І., Макєєв Ю. Г., Моторненко А. П. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України вул. Ак. Проскури, 12, Харків 61085, Україна Тел: (0572) 448378; e-mail: raisa (o) _ire.kharkov. ua Анотація Розглянуто методику вимірювання параметрів діелектричних матеріалів, заснована на резонансних характеристиках структури, що складається з циліндричного позамежного хвилеводу, частково заповненого діелектричним […]

Шелковніков Б. Н. *, Шелковніков А. Б. **, Djuradj Budimir ** * Національний Технічний Університет України «КПІ» Україна, 4020, 252056, м.Київ, пр.Перемоги 37 факс: +380 (44) 241-7623, e-mail: shelk (a) ukr.net Wireless Communication Research Groups, Department of Electronic Systems, University of Westminster, London W1W 6UW, UK Tel +44 207 9115139; fax +44 207 5804319, e-mail: […]

Каток В. Б., Манько А. А. Гесударственний університет інформаційно-комунікаційних технологій НІЦЛКС, вул. Солом’янська, 7а, Київ 03110, Україна Тел. 248-8592, e-mail: katok@ukrpack.net Анотація Розроблено способи управління передавальними характеристиками діелектричних фільтрів, що використовують резонатори біжучої хвилі, шляхом введення в їх конструкцію екрануючих поверхонь і вибором відстані між поверхнею і резонатором, а також введенням в конструкцію поглинаючих матеріалів.

Воробйов Г. С., Петровський М. В., Кривець А. С., Цвик. І. Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова 2, Суми-40007, Україна тел.: 0542-39-23-72, e-mail: vp@sumdu.edu.ua Анотація – Наведено результати досліджень резонансних відкритих електродинамічних систем з металодіелектричних структурами (МДС), які можуть бути використані при побудові нових модифікацій підсилювальних і генераторних пристроїв електроніки КВЧ.

Буслов О. Ю., Кейс В. Н., Козирєв А. Б., Котельников І. В., Кулик П. В. Санкт-Петербурзький Державний Електротехнічний Університет вул. Пр. Попова, д. 5, Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел / факс: 812-234-4809, e-mail: mlp@eltech.ru Alford N. McN., Petrov P. К.

Кореновская О. Л., Липкань О. К., Манойлов В. П. Житомирський державний технологічний університет вул. Черняховського, 103, Житомир – 10005, Україна Тел.: (0412) 22-14-10, e-mail: niki80@rambler.ru These equations allow calculating of dielectric resonator parameters.

Шмигін Д. А., Єременко А. В. Пашков В. М., Молчанов В. І. Національний технічний університет України «КПІ» Проспект Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна Тел.: +38 (044) 4549836; e -mail: eremenko.andrey @ mail.ru Анотація – Розроблено методику розрахунку температурностабільной коливальної системи, заснованої на використанні складеного діелектричного резонатора з поперечними діелектричними включеннями. Наводяться результати моделювання системи […]