Іванченко І. В., Попенко Н. А., Хруслов М. М. Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова НАН України Харків – 61085, вул. Ак. Проскури 12 тел. +38 (057) 7448594, e-mail: buran@ire.kharkov.ua Анотація – У роботі наведені результати експериментальних досліджень планарних діелектричних дискових антен з різними підкладками і випромінюючими елементами. Геометричні та електричні параметри антенних […]

Чухов В. В. Житомирський державний технологічний університет вул. Черняховського, 103, Житомир – 10005, Україна Тел.: (0412) 22-14-10; e-mail: mps_cvv@ukr.net Анотація – запропонована методика вимірювання діелектричної проникності з визначенням її типу (дійсна чи комплексна), яка базується на особливостях залежності вхідного коефіцієнта відбиття від частоти для відрізка хвилеводу, який навантажується послідовно на узгоджену навантаження і на коротко-замикач.

Звягінцев А. А., Стрижаченко А. В., Іванов А. І., Чижов В. В. Харківський національний університет пл. Свободи, 4, Харків – 61077 Тел.: (0572) 45-74-24, 45-73-19, факс: (38) 0572-4370 44 e-mail: Aleksander. V.Strizhachenko@univer.kharkov.ua Як відомо, діелектричні втрати 8 * впливають тільки на компоненти електричного поля, причому в різних напрямках необхідно враховувати різні втрати. Тому, для Н-коливань […]

Трубін А. А. Інститут Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ” Київ, Україна Тел.: (38044) 4411131; e-mail: trubin@i.com.ua Анотація – Розглядається задача розсіювання електромагнітної хвилі від випромінюючої апертури на системі пов’язаних високодобротних діелектричних резонаторів (ДР), розташованих у відкритому просторі. Наводяться загальні співвідношення, необхідні для розрахунку амплітуд пов’язаних коливань, а також вирази для поля розсіювання в […]

Пилипенко О. В., Горєв Н. Б., Запольський Л. Г., Коджеспірова І. Ф., Привалов Е. Н. Інститут технічної механіки НАН і НКА України вул. Лешко-Попеля, 15, Дніпропетровськ – 49005, Україна Тел. +38 0562 472533, e-mail: gorev@itm11.dp.ua Дробахін О. О., Салтиков Д. Ю.

Красильников С. В., Степанов В. А., Щербакова О. В. Електротехнічний університет «ЛЕТІ» Вул. Професори Попова, д. 5, Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел.: +7 (812) 3464516; e-mail: sekras@mail.ru

Рожков В. А., Родіонов М. А., Пашин А. В., Гурьянов А. М. Самарський державний університет вул. акад. Павлова, 1, Самара – 443011, Росія Тел.: (8462) 34-54-55; e-mail: rozhkov@ssu.samara.ru Анотація – Досліджено електрофізичні властивості МДН-структур Al-Dy203-Gd203-Si. Встановлено, що електропровідність МДП-структур на постійному струмі задовільно описується механізмом Пула – Френкеля. Визначено значення щільності поверхневих станів на межі […]

Воробйов Г. С., Кривець А. С., Петровський М. В. Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова 2, Суми-40007, Україна тел.: 0542-39-23-72, e-mail: vp@sumdu.edu.ua Шматько А. А. Харківський національний університет пл. Свободи 4, Харків-310007, Україна тел.: 0572-45-71-33, e-mail: alexandr.a.shmatko @ univer.kharkov.ua

Пашков В. М., Молчанов В. І., Поплавко Ю. М. Національний технічний університет України «КПІ» Проспект Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна Тел.: +38 (044) 4548450; e-mail: poplavko @ ieee.org Анотація – Запропоновано новий спосіб термокомпенсации діелектричних резонаторів НВЧ, виготовлених з високодобротних, але нетермостабільних діелектриків з високою проникністю. Проаналізовано кордону застосовності запропонованого методу.