Анфіногентов В. І., Морозов Г. А. Науково дослідний центр прикладної електродинаміки Казанського державного технічного університету імені А. Н. Туполева 420503, Росія, Казань, а \ с 381 E-mail: root(8)_kaiadm. kazan.ru Анотація Наведено огляд робіт по методам фізичного та математичного моделювання процесів поширення електромагнітних і теплових полів в діелектриках.

Ігнатенко С. А. Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки П. Бровки, 6, Мінськ – 220013, Білорусь Анотація – Розроблено модель переносу електронів в структурі феромагнетик / діелектрик / феромагнетик з урахуванням спина. В її основі лежить рівняння Шредінгера і апроксимація вільних електронів. Розраховані Залежно тунельного магнітоопору від прикладається напруги при різній ширині діелектрика. Встановлено, що […]