Класичний диференційний підсилювач відрізняється досить низьким вхідним опором, що є мало переборним недоліком. Помітно підвищити вхідний опір по обох входів дозволяє вдосконалена схема диференціального підсилювача, званого інструментальним.

На рис 517 показана схема простого швидкодіючого диференціального приймача сигналів з двухпроводной лінії на базі підсилювача з десятикратним посиленням LT1194 На рис 518 наведена схема перевірки приймача, а на рис 519 – отримані при цьому осцилограми сигналів Генератор гармонійних коливань збуджує первинну обмотку трансформатора T1 (осциллограмма А на рис 519), при цьому на його вторинної […]

На рис 682 представлена ​​схема включення ИС MAX478 як диференціального підсилювача з регульованим коефіцієнтом посилення На рис 683 наведена схема включення ИС MAX479 як диференціального вимірювального підсилювача Обидві схеми можуть харчуватися від однополярного джерела живлення з напругою від 3 до 5 В Максимальний струм споживання становить 17 мкА наодин підсилювач максимальне значення напруги зміщення – […]

На рис 913 представлена ​​схема підключення АЦП ADC0816/17, що забезпечує роботу АЦП з шестнадцатьюдифференциальными входами Змінено адресація CD4051, а междувиходамі мультиплексора і входом компараторадобавлендифференци- альний підсилювач Модіфіцірованалогіческая схема управління вибіркою ІС CD4051 при цьому реалізується аналогове віднімання сигналів на відповідних диференціальних входах Така схема дозволяє використовувати тільки одне перетворення АЦП для кожного диференціального входу Виходи […]

Високий вхідний опір обох входів диференціального високоточного випрями Мітел (рис.) забезпечується двома операційними підсилювачами, які формиру ють струмовий вихідний сигнал, перетворений далі вимірювальним підсилювачем А2 в на напругу. Діодний міст в ланцюзі зворотного зв’язку операційного підсилювача А2 забезпечує випрямлення вхідного сигналу при вірному визначенні падіння напруги на Резісто ре R. Схема дозволяє виконати точне вимірювання […]

Підсилювач потужності з балансні диференціальним вхідним каскадом. Підсилювач має наступні основні технічні характеристики: Номінальна вихідна потужність ……. 55 Вт Коефіцієнт гармонік ………. 0,07%