Схема, наведена на рис. 4.7, а, дозволяє виробляти укорочені імпульси по передньому фрон * ту вхідного сигналу. Тут використовується диференціювання вхідного сигналу RC-ланцюжком. У резуль-

Скорочення імпульсу також відбувається шляхом диференціювання (рис. 4.8). Відмінність від попередньої схеми (див. рис. 4.7) полягає в потенціалі точки А. За допомогою дільника R1, R2 в точці А встановлюється у відсутність сигналу напруга близько 3,3 В, тобто на вході DDI забезпечується напруга високого рівня. Коли надходить вхідний сигнал, на виході диференціюючого RC-ланцюжка виникає напруга Ua* […]

Схема укорочення імпульсу на рис. 4.7, б зовні дуже схожа на попередню схему. Істотна відмінність, яка обумовлює і особливість дії, полягає в опорі резистора (більше 5 кОм) і в призначення діода. На резисторі R під дією струму, що випливає з вхідного ланцюга ЛЕ, створюється падіння напруги, відповідне високому рівню (U1 > Uпір). Діод VD служить […]