Невідємною частиною будь-якого телефонного апарату є розмовний вузол, який збирається за схемою з трансформатором (його функції були розглянуті на початку розділу) Основні недоліки подібного вузла – наявність порівняно громіздкого трансформатора і неможливість регулювання гучності звуку Останнім часом все частіше розмовні вузли стали виконувати за бестрансформаторних схемою Схема одного з варіантів електронного розмовного вузла (див [4]) […]

У багатьох схемах перетворення частоти використовуються трифазні мостові діодні випрямлячі [6]. Детальний математичний опис цих пристроїв дано в [27]. При моделюванні розглянутих в даній книзі напівпровідникових перетворювачів методом розрахунку складних систем по взаємопов’язаним підсистем доцільно описати діодний випрямляч як елемент складних систем.