Розглянуті нами приклади програм працюють зі стандартним лінійним виходом звукової карти. Рівень вихідного напруги звукової карти може досягати 2 В при вихідному опорі від десятків до сотень Ом. Цей рівень сигналу розрахований на роботу з аудіоапаратурою різних виробників, причому підключення цієї апаратури осу ється стандартним кабелем (рис. 5.12).

Звукову карту, крім її прямого призначення, можна використовувати і в радіоаматор ської практиці для створення електронних пристроїв, починаючи від найпростіших і закінчуючи дуже складними. В цьому сенсі звукова карта є унікальним пристроєм, по скільки дозволяє розробити пристрої, не вдаючись до написання складних драйверів, що часто неможливо зробити для інших пристроїв.