Література: [Л.4], с 106-109 Вище (підрозділ 4.3.1) було встановлено, що сигнал з фазовою модуляцією описується виразом . Співвідношення (4.56) дозволяє побудувати діаграму амплітудного спектра сигналу дискретної ФМ, зображену на рис. 4.16.

Література: [Л.1], стр. 400-___ [Л.2], стр. 270-272 [Л.3], стр. 212-217 Перш ніж переступити до розгляду дискретних ланцюгів, відзначимо, що аналоговий сигнал може бути підданий цифровій обробці відповідно до структурної схеми, зображеної на рис. 8.5.